Допълнения към урока
Учебна програма Ценообразуване в строителството с Project Estimator
6. Експортиране на данни към Excel и MS Project.