Допълнения към урока
Учебна програма Ценообразуване в строителството с Project Estimator
1. Въведение в ценообразуването и инсталиране.