Допълнения към урока
Учебна програма Ценообразуване в строителството с Project Estimator
4. Справки. Симулации на крайни стойности.