Допълнения към урока
Учебна програма Ценообразуване в строителството с Project Estimator
2. Създаване на сметка и добавяне на анализи. Импорт от Excel.