Създаване на групи

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Коя е клавишната комбинация за създаване на група?
CTRL + G
CTRL + H
CTRL + SHIFT + G
CTRL + ALT+ G
 
Можем ли да селектираме директно група в нашия изглед?
Можем, само ако сменим режима на селекция
Не можем, можем само от Outliner
Можем, нужно е само да кликнем обект от групата с ляв бутон на мишката
Не можем, можем само чрез клавиша UP
 
Каква е разликата между група и йерархия?
При групата се създава изцяло нов елемент, който има отделен node за трансформация и съдържа всички обекти които сме групирали без пряка връзка с помежду им
При йерархията се създава изцяло нов елемент, който има отделен node за трансформация и съдържа всички обекти
Няма разлика, освен в разположението на pivot-a на двете
Няма разлики
 
Как можем да премахнем обект от група?
От менюто Edit / Ungroup или със среден бутон на мишката и изваждане на обекта от групата в Outliner
От менюто Edit / Remove from group или със среден бутон на мишката и изваждане на обекта от групата в Outliner
Със среден бутон на мишката и изваждане на обекта от групата в Outliner
От менюто Edit / Remove from group