Разясняване на Attribute Editor

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Можем ли да променяме трансформациите на даден обект от Attribute Editor?
Можем
Не може
Можем само да ги нулираме
Можем само да ги замразим
 
Как можем да зададем лимит на трансформациите на даден обект?
От transform node-а на даден обект и менюто Limit transformation
От shape node-а на даден обект
Не можем да задаваме лимит на трансформациите
От менюто Modify / Limit transformation
 
Какво е Attribute Editor?
Меню с раздели, което ни показва различните атрибути от които е изграден нашия обект
Меню, от което се правят копия на обект
Меню за настройки на мерните единици които използваме
Меню за включване / изключване на параметрите на даден обект
 
Какво е node?
Това са възлови точки, от които се изгражда цялостно един обект в Maya
Това е приложения материал на даден обект
Меню за променяне на изгледа на нашия обект
Възел, който свързва множество обекти