Създаване и модифициране на материали посредством Node editor

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как можем да създаваме няколко връзки между една текстура и един материал?
Като селектираме изходящата връзка на текстурата и я закачим последователно към няколко параметъра на материала
Като селектираме входящата връзка на текстурата и я закачим последователно към няколко параметъра на материала
Не можем да създаваме повече от една връзка между текстура и материал
Като селектираме изходящата връзка на материала и я закачим към входящата връзка на текстурата