Използване на слоеве

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Можем ли да изтрием слой без да изтрием обектите, които са в него?
Можем без значение в какъв режим е слоя
Можем само ако слоя е скрит
Можем само ако слоя е в режима на Template
Можем само ако слоя е в режима на Reference
 
В какъв режим трябва да е нашият слой, за да не можем да селектираме обекта в него но да го виждаме текстуриран?
Режим Reference или буквата R до нашият слой
Режим Template или буквата Т до нашият слой
Като изключим слоя в който е обекта
Не можем да виждаме обекта текстуриран докато е в слой
 
Как се добавят добълнителни обекти към слой?
Чрез задържане на десен бутон върху слоя и натискане на опцията Add selected objects
Чрез задържане на ляв бутон върху слоя и натискане на опцията Add selected objects
Чрез задържане на среден бутон върху слоя и натискане на опцията Add selected objects
Чрез менюто Edit / Add selected objects to layer