Създаване на йерархия

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Защо е полезно да създаваме йерархия?
Защото можем да организираме и създадем връзка на отделните елементи изграждащи един обект, или на няколко обекта
Защото е по-удобно за селектиране на обекти
За да можем да местим всички елементи на обектите едновременно
Няма особени ползи от създаването на йерархия
 
Как се създава йерархия?
Всички изборени
От менюто Edit / Parent
Чрез клавишната комбинация CTRL + P
Чрез селектиране на child обекта със средния бутон на мишката, влачене и пускане върху parent обекта в Outliner
 
Можем ли да премахнем един обект от неговата йерархия?
Можем
Можем, само ако обектите са от един тип
Не можем, когато обектите са в йерархия така си остават
Не можем, само когато обектите не са от един тип