Скриване и показване на обекти

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кой е бързия клавиш за скриване на обект?
CTRL + H
CTRL + W
CTRL + ALT + H
CTRL + SHIFT + A
 
От кое меню можем да скриваме избраните от нас обекти?
От менюто Display / Hide
От менюто Edit / Hide
От менюто Modify / Hide
От менюто Select / Hide
 
Как можем да покажем отново всички скрити от нас обекти?
От менюто Display / Show / Show all
От менюто Display / Show / Show last hidden
От менюто Edit/ Show / Show last hidden
От менюто Edit/ Show / Show all
 
Какво се случва със скрит обект в Outliner-а?
Шрифта на името му се променя към тъмно сиво
Обекта изчезва от списъка в Outliner-а
Нищо не се променя
Към името му се добавя разширение "hidden"