Разясняване на Channel Box

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво е Channel Box?
Меню, което ни позволява бързо да променим параметрите на обект
Меню, което ни показва различните канали на един обект
Инструмент за дупликиране на сцени
Меню, което ни показва колко копия имаме от даден обект
 
Можем ли да зададем точна стойност на параметрите на даден обект, чрез Channel Box?
Можем, като кликнем на полето за въвеждане на стойност и въведем избраната от нас стойност
Не можем, само можем да видим каква е стойността
Можем, като селектираме обект и просто напишем стойноста докато е активен Channel Box
Channel Box не показва параметрите на обекта
 
Как се променят мерните единици с които работим?
От менюто Windows / Settings and Preferences / Preferences / Settings / Working Units
От менюто Windows / Change working units
Не можем да променяме мерните единици
От менюто Edit / Working units