Основи на създаването на UV разгъвка на даден обект, за нуждите на текстурирането

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Допълнение:

 

 Допълнитени текстури:   TEXTURES

Тест за преминаване към следващия урок

 
Чрез коя операция можем да разделим двe UV-та по избран от нас ръб?
Cut
Stitch
Detach
Sew