Запознаване с HotBox и Marking Menus в Maya

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво е HotBox?
Контекстуално меню което показва всички функции на Maya близо до нашия курсор
Меню за промяна на изгледа
Бутон за промяна на интерфейса
Меню за най-често отваряните файлове
 
Как се активират Marking менютата?
Чрез задържане на десния бутон на мишката
Чрез Alt и десния бутон на мишката
Чрез задържане на Space бутона на клавиатурата
Чрез бързо натискане на Space бутона на клавиатурата
 
Как бързо можем да сменим изгледите в Maya?
Чрез бързо натискане на Space бутона на клавиатурата
Чрез Panel Layout
Чрез бързо натискане на левия бутон на мишката
Чрез натискане на Alt и Space бутона на клавиатурата
 
Как се активира HotBox?
Чрез задържане на Space бутона на клавиатурата
Чрез Alt и десния бутон на мишката
Чрез десния бутон на мишката
Чрез менюто View
 
Какво представляват Marking менютата?
Контекстуални менюта, които ни позволяват бърз достъп до най-ползваните функции за типа обект който сме селектирали
За достъп до помощната документация на Autodesk
Меню за различни видове селекции
Менюта показващи всички функции на Maya