Запознаване с HotBox и Marking Menus в Maya

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво представляват Marking менютата?
Контекстуални менюта, които ни позволяват бърз достъп до най-ползваните функции за типа обект който сме селектирали
За достъп до помощната документация на Autodesk
Меню за различни видове селекции
Менюта показващи всички функции на Maya
 
Как бързо можем да сменим изгледите в Maya?
Чрез бързо натискане на Space бутона на клавиатурата
Чрез Panel Layout
Чрез бързо натискане на левия бутон на мишката
Чрез натискане на Alt и Space бутона на клавиатурата
 
Как се активира HotBox?
Чрез задържане на Space бутона на клавиатурата
Чрез Alt и десния бутон на мишката
Чрез десния бутон на мишката
Чрез менюто View
 
Какво е HotBox?
Контекстуално меню което показва всички функции на Maya близо до нашия курсор
Меню за промяна на изгледа
Бутон за промяна на интерфейса
Меню за най-често отваряните файлове
 
Как се активират Marking менютата?
Чрез задържане на десния бутон на мишката
Чрез Alt и десния бутон на мишката
Чрез задържане на Space бутона на клавиатурата
Чрез бързо натискане на Space бутона на клавиатурата