Създаване на проекти в Maya

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Защо е необходимо винаги да създаваме проекти в Maya?
Всичко изброено
За по-бърз достъп до работните файлове
За по-добра организация на работата
За да не изгубим връзката между данните си
 
За какво служи Set Project?
За създаване или отваряне на вече съществуващ проект в Maya
За редактиране на проект
За променяне на цялостния изглед на Maya
За отваряне на нова сцена
 
Как се организират файловете и данните на Maya?
Посредством Maya projects
Посредством Save scene
Посредством Layers
Посредством Preferences
 
Кое е менюто за създаване на проекти?
File-Project Window
File-New Scene
Layers Editor
Panel Layout

Въпроси и отговори