Използване на Move tool

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кой е бързия клавиш за пускане на Move tool-а?
W
Q
E
R
 
Можем ли да селектираме обекти чрез Move tool?
Можем като просто кликнем с левия бутон на мишката върху обекта
Само чрез задържане на клавиша SHIFT и ляв бутон на мишката
Не можем
Можем само като кликнем с десния бутон на мишката върху обект
 
Как се пуска функцията Soft selection?
От настройките на инструмента за манипулация, или с бърз клавиш B
От настройките на инструмента за манипулация
Чрез натискане на бързия клавиш S
Чрез менюто Modify / Soft selection
 
Какво наричаме гизмо?
Интерфейс, който ни показва посоките за манипулация на обекта
За редактиране на проект
Меню за настройки на инструмента, който използваме
За отваряне на нова сцена