Въпросници - 2

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред
Задача: 
 Създайте въпросник относно оценката на служителите за въвеждането на SharePoint като вътрешнофирмена платформа и дайте своя отговор. 
 Въпроси: 
 1. Въпрос: "Често ли използвате SharePoint в ежедневната си работа?" тип: "Choise" и да се показват като "dropdown menu" възможни отговори: почти никога, рядко, редовно, много често
 2. Въпрос: "Колко лесно се ориентирате в работата със SharePoint (от 1 до 10, 1 е много трудно, 10 е много лесно)?" 
 тип: "number" или "rating" 
 3. Върпос: "Какви препоръки бихте дали за по-добро внедряване на SharePoint във всекидневната работа?" 
 тип: "multiple line of text"    

Тест за преминаване към следващия урок

 
Кои са изгледите по подразбиране в един Въпросник?:
All Responses, Overview, Graphical Summary
All Responses, Graphical Summary, All Items
All Items, Overview, My Questions