Допълнения към урока
Учебна програма Microsoft SharePoint
2. SharePoint Online страници
СТАРТИРАЙ КУРСА ДНЕС

Мини проект: 
 Създайте класическа страница за контакти от вида Wep Part Page в подсайта за отдел "Продажби", която ще носи името "Контакти".
 Разделете страницата на 3 секции: Горна, Лява и Дясна. 
 Поставете следните елемененти в различните секции: 
 - Горна секция: Центриран текст "Контакти" (Heading 1). Премахнете заглавието и граничната линия на web part-a. 
 - Лява секция: Поставете следния текст: 
 Адрес: хххххххххххххххххх 
 Email: ххххххххххххх@хххх.хх 
 Телефон: xxххххххххххххх 
 Премахнете заглавието и граничната линия на web part-a. 
 - Дясна секция: Интерактивна карта на избран от вас адрес. 
 Променете заглавието на Web Part-a на "Карта" и позволете само на sharepoint групата "Aula Owners" да виждат интерактивната карта.

Дискусия към урока