Подсайт – Класически изглед

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какви са стъпките за достигане на страницата за създаване на нов подсайт?
Бутон за настройки -> Site contents -> New -> Subsite
Бутон за настройки -> Site settings -> New -> Subsite
Бутон за настройки -> New -> Subsite