Създаване на класическа страница – Wiki page

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Назад Алтернативен видео плеър
¿ Напред

Тест за преминаване към следващия урок

 
Каква е последователността от стъпки за създаване на Wiki страница? 
Бутона за настройки -> Site Contents -> Site Pages -> New -> Wiki Page
Бутона за настройки -> Add an app
Бутона за настройки -> Site Contents -> Wiki Page