Създаване на класическа страница – Web part page

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Каква е последователността от стъпки за създаване на Web part страница? 
Бутона за настройки -> Site Contents -> Site Pages -> New -> Web part Page
Бутона за настройки -> Add an app
Бутона за настройки -> Site Contents -> Web part Page