Асоцииране на лист и content type

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Когато сме в страницата за редактиране на листа, кои са стъпките, които трябва да направим, за да създадем възможност за асоцииране към Content type?:
Advanced Settings -> Променяме стойността под "Аllow management of content types?" на "Yes".
Advanced Settings -> Променяме стойността под "Аllow management of content types?" на "No".
Нито едно от двете