Допълнения към урока
Учебна програма Ценообразуване в строителството с Project Estimator 4
3. Въвеждане на информация за сметка