Допълнения към урока
Учебна програма Ценообразуване в строителството с Project Estimator 4
1. Представяне, инсталиране и настройки