Допълнения към урока
Учебна програма Ценообразуване в строителството с Project Estimator 4
4. Създаване на клонове и позиции в сметка