Допълнения към урока
Учебна програма Ценообразуване в строителството с Project Estimator 4
9. Работа върху цялата сметка