Допълнения към урока
Учебна програма Ценообразуване в строителството с Project Estimator 4
2. Създаване на сметка