Допълнения към урока
Учебна програма Ценообразуване в строителството с Project Estimator 4
5. Създаване и редактиране на анализ