КУРС "Ценообразуване в Строителството
с Project Estimator"

С Project Estimator ще научите как да създавате оферти бързо, точно и професионално.

Вземи този курс

Все още ли използвате Excel за вашето ценообразуване?

Ако отговорът е "ДА" или пък търсите начин да научите повече информация за това как да получите конкурентно предимство при създаването на ценови оферти, то тази страница може да е изключително полезна за вас.

Първо бихме искали да кажем, че нямаме нищо против Excel. Това е един невероятен софтуер, който трябва да имате в арсенала си от умения. Курсовете ни по Excel са от най-популярните и обичани курсове в Аула.

Но когато става въпрос за ценообразуване, специализираният софтуер има множество предимства, които ще изложим на тази страница.

За това ние избрахме да направим курс за софтуер, който се разработва от хора, които разбират от ценообразуване и активно разработват нови инструменти всеки месец.

Какво ще научите в този курс:

След преминаване на курса, ще знаете как да извървате всички основни операции по цеообразуване, но и някои по-специфични операци като:

 • Как да защитите вашите цени

С помощта на богатата база данни, която съдържа УСН, ТНС, Ремонтни работи и разработваните от производителя на софтуера разходни норми РНС, вие можете да давате основание за всяка една позиция от предадената сметка. 
Така зад всяка една цена ще стоят конкретни разходи за труд, материали и механизация с вече доказани разходни норми.

 • Как да унифицирате означенията на материалите и работниците

С помощта на базата днни от материали шифровани по еврокодове вие ще можете да унифицирате всички означения във вашите анализи. Project Estimator ви дава възможност да ползвате унифицирани работници (по националния класификатор на длъжности) и механизация. 

 • Как да прецирирате крайната себестойност на обекта

Project Estimator поддържа модул за симулации с, който ще можете да променяте динамично допълнителните разходи, печалбата и часоват ставка. Това ще ви помогне да достигнете до желаната цена и избор на точни параметри.

 • Как да направите точната цена, която желаете

След въвеждането на анализи и тяхното остойностяване много често се налага ръчно нагласяване на желаната цена. С Project Estimator вече няма да губите време за това благодарени на функциите му за
калибриране на цени.

 • Как да създавате по-точни графици

Кординирането между график и стойностна сметка е от голямо значение. Особено, когато в сметката има конкретна информация за разходите на труд като време. Именно заради това Project Estimator
може да експортира стойностната ви сметка в Microsoft Project с точна информация за общ брой човекочасове, Нвр, Норми за изработка и т.н.

 • Как да създавате по-подробни графици

Благодарение на модула за експортиране на стойностни сметки в Microsoft Project нашите потребители могат да добавят в графиците си информация за разходите за труд, видовете използвана механизация,
крайни или междинни цени.

 • Как да не си губите времето в преписване

Всички сме преписвали количествени сметки в програмите за ценообразуване и знаем колко много време отнема това а и проверката на дименсии и количества в последствие. С помощта на Project Estimator вече имате възможноста да копирате вашата количествена сметка директно от Excel.

 • Как да намалите риска от технически грешки 

След дългата и изтощителна работа по подготовка на офертата за някой търг най - лошото развитие е вашата фирма да бъде дисквалифицирана заради пропуснат анализ, цена или сбъркана дименсия. Project Estimator ви подчертава всички позиции без анализ, ресурс без цена и ви предопреждава ако избирате позиция от базата данни с различна дименсия.

 • Как да комбинирате различни цени в една позиция

Когато пред вас стои обощена позиция за, която е необходима една цена, Project Estimator ви дава възможността да изберете неограничен брой позиции от базата данни и да съставите сборен анализ.

 • Как да работите заедно с екипа си

Project Estimator позволява няколко човека да работят по конкретна цена благодарение на мрежовите си възможности.

Защо избрахме да направим курс точно по този софтуер - Project Estimator? 

Ние правим курсове по AutoCAD, Photoshop, Excel и подобен софтуер на световни софтуерни гиганти.

Когато избираме за кой софтуер да правим курс, ние внимателно подбираме и търсим най-доброто.

Анализът ни показа, че Project Estimator има предимства, които не можем да открием в друг софтуер на българския пазар.

В допълнение се радваме, че можем да подкрепим български производител, който активно разработва професионален софтуер.

Ето някои неща, които считаме за особено полезни:

Мощни бази данни

 • вградени бази данни с ресурси;
 • вградени ценоразписи;
 • дървовидна база данни;
 • базата данни е разделена по книжки;
 • търсенето в базата данни може да се извършва до ниво на материал или механизация.

Удобни импорти и експорти:

 • импортиране от Excel;
 • експортиране към Excel;
 • експортиране към Project;
 • експортиране към Primavera (съвместно с технологика).

Полезни мрежови функции:

 • мрежово копиране;
 • инсталиране на добавки.

Някои други силни предимства на Project Estimator:

 • нагласяване на цени с точност до стотинка (автоматично, т.е. задава се крайна цена и програмата започва да разпределя разликите);
 • коригиране на цяла позиция с коефициент (умножаване на самия анализ);
 • конвертиране на цена по дименсия (за пример от кг към т);
 • съставяне на сборен анализ (т.е. няколко анализни цени събрани в един ред от сметката);
 • симулации на крайните резултати ( със слайдбарове се контролират основните параметри и е доста интерактивно);
 • сметката се запаметява в един файл;
 • търсене в сметка до ниво материали.

 

Въпрос: "Но аз нямам софтуера Project Estimator, има ли смисъл да се записвам ли за курса?"
Отговор: В началото на курса ще получите напълно работеща учебна версия, с която ще можете да преминете през курса. Това е най-лесният и евтин начин да прецените дали и как този софтуер може да ви свърши работа.

Начин на провеждане на обучението

Не смятаме да променяме това, което работи. Курсовете, които проведохме до сега бяха онлайн и както може да се види от мненията, тази форма на обучение е много по-удобна от класическите курсове. Получихме дори много писма, в които ни писаха, че едва ли някога ще посетят курсове от "стария тип".

Регистрацията за курса е отворена сега, но може да бъде спряна всеки момент. Преподавателите в АУЛА са практици, които си изкарват хляба докато работят и времето им е ангажирано с това. Изисква се доста добра организация и планиране, за да може преподавателят да отдели време за обучението и да е на разположение за отговаряне на въпросите от курсистите, както е организирано за това издание на курса.

Ще можем да приемем само ограничен брой хора, защото преподавателят иска да отделя достатъчно време на въпросите и отговорите, така че обучението да е максимално полезно за всеки. Към момента, в който пишем това във форума на АУЛА има над TK 4,000 допълнителни въпроси и отговори. Оказа се доста полезно хората да задават въпроси, но още по-удобно е да гледаш отговорите на чужди въпроси, които някой друг се е сетил да задaде вместо теб. Това обаче е доста време ангажиращо, дори да се приеме, че са необходими само 5 минути за отговор на един въпрос.

Курсът се провежда като модерно онлайн обучение. Ще получите парола за онлайн платформата за обучение aula.bg. Ако вече сте ползвали aula.bg и имате парола, новият курс ще се появи на началната ви страница. Ще има осем модула, които ще се учат по един модул на седмица, съответно продължителността е 8 седмици или два месеца. Всеки модул съдържа множество видео уроци, като в зависимост от урока под видеото може да има MPP/MPX, PDF или друг файл за сваляне. Издава се и удостоверение за завършен курс. Под всяко видео ще има секция за въпроси и отговори, чрез които ще разширяваме темата. Там може да се задават въпроси и да се гледат отговори на въпроси, които другите са се сетили да зададат.

Онлайн обучението е категорично най-ефективният метод за обучение по софтуер в днешно време и сме го избрали поради множеството предимства като:

 • Не сте фиксирани във времето. Може да изкарате курса в работно време, извънработно време, вечер, уикенда - когато ви е удобно.
 • Не сте фиксирани като местоположение. Това е голямо предимство за по-заетите хора, както и тези извън големите градове, в които има курсове, защото избягват всичките допълнителни разходи по нощувки и пътуване.
 • Възможност за многократно "връщане" и повтаряне на видео уроците. Ако сте посещавали курс по каквото и да е било, няма начин да не ви се е случвало преподавателят да каже нещо бързо, вие да го изпуснете и след това да загубите нишката със следващото, което се преподава. Тук липсва този проблем.
 • Може да повтаряте уроците, когато срещнете реален проблем в практиката. Например: точно като взимате даден модула  може това да не ви е на дневен ред, но следващият път като правите проект (дори след 2-3 месеца) и искате да направите показаното в курса, можете да си прегледате видео уроците на тази тема, за да си ги припомните набързо.
 • Получавате отговори от лектора. Парадоксално е, че някои хора се притесняват, че при онлайн обучение имат по-малък контакт с лектора и не могат да задават въпроси. Реално е точно обратното. Онлайн формата е много по-удобна точно за въпроси и отговори. За разлика от класическите курсове, тук може да задавате въпроси по всяко време - по време на гледане на уроците, след изглеждането им, по време на повторение след например два месеца или при срещане на проблем в практиката. Такова ниво на комуникация е на практика невъзможно при остарелите курсове в зала.
 • Работите в група, но сами определяте вашето темпо. Вие сами определяте дали да минете през уроците по-бързо, ако материята в даден урок ви е позната или пък да повторите урок, за да затвърдите знанията си. Дори и най-добрият преподавател на света е принуден да прави компромисно "средно темпо" при класическите курсове. То се оказва от една страна прекалено бавно за по-бързите и загубват интерес, от друга страна прекалено бързо за по-бавните, които загубват нишката още в началото. Изследвания са доказали, че това е критичен проблем в образованието, който при онлайн обучението просто липсва, защото вие сами определяте темпото, но все пак сте в група, с която можете да комуникирате и обменяте опит.
 • Не просто видео уроци, а система за обучение с упражнения и Аула МиниПроекти®. Ние в Аула сме разработили иновативна структура на курсовете, която включва не само добре систематизирани видео уроци, но и практически упражнения, тестове и МиниПроекти, които увеличават ефекта от обучението и удвояват количеството запомнен материал.

За този курс не е необходимо да имате последната версия на софтуера. Основните принципи работят на всички версии. Естествено в по-новите версии има повече инструменти и там където има разлики във версиите ще обясняваме това. 

Програма на курса

Курсът включва над 35теми, разделени в 7 модула.

Ето списък на темите.

1
СЕДМИЦА

Въведение в ценообразуването и инсталиране.

2
СЕДМИЦА

Създаване на сметка и добавяне на анализи. Импорт от Excel.

3
СЕДМИЦА

Остойностяване на сметка. Калибриране на единични цени.

4
СЕДМИЦА

Справки. Симулации на крайни стойности.

5
СЕДМИЦА

Проверки за откриване на грешки и работа с дименсии.

6
СЕДМИЦА

Експортиране на данни към Excel и MS Project.

Кога е записването?

Получихме доста въпроси как ще става подбора за курса. Нещата са съвсем прости. Има определена бройка и регистрацията ще бъде по реда на записванията.

Самият курс ще започне веднага след като системата ни отчете Вашето плащане. Тогава се получава достъп към самото обучение. Уроците могат да се гледат 6 месеца. 

Както сме описали по-горе, стремим се да отговаряме на всички въпроси и да помагаме на всички в курса, но това изисква доста време. Поради това сме ограничили бройката на участниците. Втората причина е ограничения хардуерен ресурс, за да могат всички да гледат видео уроците гладко и без накъсвания.

Често задавани въпроси 

Има въпроси, които получаваме доста често и поради тази причина бихме искали да ги адресираме.

Въпрос: Курсът изглежда чудесно, но съм много зает в момента. Колко време ще ми отнема?
Отговор: Човек винаги е зает. Ако чакаме да се освободим, за да имаме време да инвестираме в нашите умения, то това едва ли някога ще се случи. Но! Имаме добра новина. АУЛА е платформа за обучения специално проектирана за заети и работещи хора (почти всички преминали курсовете са такива). За това правим обучението онлайн - може да се гледат уроците когато имате свободно време и от където пожелаете - вкъщи, работата, на път. Отделно ако нещо изникне даваме 6 месеца за гледане на уроците. Дори при темпо от по 2-3 часа седмично, ще можете комфортно да научите всичко от курса.
Въпрос: Аз не съм в София, има ли начин да взема курса?
Отговор: Курсът се провежда онлайн, тоест това което трябва, за да се включиш е компютър с Интернет достъп. Точно хора, които не са в София изключително много им допаднаха предишните курсове, понеже си спестяват разходите по път и престой в друг град, които биха имали при класически курс.
Въпрос: Защо да не използвам Excel вместо Project Estimator за ценообразуване? 
Отговор: Разбира се, че това е възможно!  Възможно е и да ходите пеш до Бургас, вместо с автомобил по магистралата. Всеки прави своя избор. 
Въпрос: Издава ли се сертификат за курса?
Отговор: Да, след кратка анкета с въпроси, която има за цел да провери дали са гледани уроците се издава сертификат за завършено обучение по MS Project.
Въпрос: Ще мога ли да гледам уроците след като свърши курса?
Отговор: Курсът е два месеца, след което има допълнителни 4 месеца време за допълнителни преглеждания на уроците колкото пъти е необходимо, както и задаване на въпроси. Това не се предлага от никой друг курс, където обикновено имаш един шанс да видиш урока, който каквото разбрал и да се оправя самостоятелно. В "стария" тип курсове няма възможност да накараш преподавателя да ти изнесе урока 2-3 пъти, докато го разбереш, камо ли 4 месеца по-късно да зададеш въпрос. Практиката до сега показва, че 6 месеца са абсолютно достатъчни, но въпреки това ще има и варианти за удължаване на този срок.
Въпрос: Аз отивам в отпуска/командировка, но искам да се запиша. Ще има ли проблем с достъпа?
Отговор: Точно с тази цел, вместо да правим само два месеца достъп до курса, той е направен 2 + 4 месеца (тоест цели 6 месеца). Нямате задължителни дати или часове на влизане. Може да се запишете сега и да влизате, когато ви е удобно в рамките на тези 6 месеца.

Ето Kакво Ще Научите в Курса по ценообразуване с Project Estimator

 • Ще познавате модерни техники и похвати за ценообразуването в строителството;
 • Ще научите как бързио да създавате ценови оферти с висока точност;
 • Ще можете безпроблемно да "свържете" вашето ценообразуване с професионален график;
 • Ще знаете как да поддържате удобна и бърза база данни с цените, които ви трябват;

Удостоверение за завършен курс

За всяко едно обучение от учебен център "АУЛА" се издава удостоверение за преминат курс. Необходимо е да се попълни кратък тест, благодарение на който се проверява дали са прегледани уроците и усвоени основните принципи, преподавани в курса. 

Бонус 1 при записване за курса: Сертификат за завършен курс на английски език

В допълнение към основното удостоверение издаваме и копие на английски език.

Удостоверението се изпраща по куриер за наша сметка и може да се свали директно от Аула в PDF формат.

Бонус 2: Работни файлове за сваляне

Получавате всички работни файлове към уроците напълно безплатно!

Така ще можете да се упражнявате още докато гледате урока. Получавате ценни практически знания и умения неусетно!

С помощта на работните файлове ще успеете да се "докоснете" до показаното в курса в дълбочина.

100% Гаранция за връщане на парите

Ние от учебен център АУЛА имаме за цел да предоставим на всеки учащ се реални умения.

Знаем, че има много курсове, които предлагат ниско качество на обучение от съмнителни преподаватели без практически опит.

За това ние правим нещо, което никой друг учебен център в България не прави. Ще върнем парите за курса на всеки, който прецени, че курсът не е оправдал очакванията му в рамките на 30 дена след заплащане на таксата.

Ние искаме нещата да са съвсем прости: ако не научите нещата от по-горния списък, а и още много допълнителни, то ние ще ви върнем таксата за курса.

Каква е инвестицията за курса?

Всички знаем колко е скъпо, когато ценообразуването ни има неточности или дори грешки.

Ако определяхме таксата на курса по това, колко пари ще ви спести, ако имплементирате преподаваните в курса материали, то цената трябваше да е няколко нули над това, което е.

Цената на курса е еднократно плащане 130лв, но за лимитиран период от време курсът се спонсорира от производителя на софтуера.

Така само сега, цената на курса е чисто символична - само 37лв.

Тази цена е валидна само в момента и подлежи на промяна за бъдещите издания на курса.

 

Има 5 удобни начина за плащане:

 • Чрез дебитна или кредитна карта (веднага получавате парола);
 • В най-близкият банков клон или чрез интернет банкиране;
 • На една от над 2,000 каси на ИзиПей;
 • Чрез системата ePay;
 • Чрез системата PayPal;

След регистрация чрез синята форма по-долу ще можете да изберете метод на плащане и ще получите инструкции за плащане.

Записване за курса "Ценообразуване в строителството"

Ето още веднъж основните параметри за курса:

 • 8 седмици подробен онлайн курс „Ценообразуване в строителството;
 • 4 допълнителни месеца за преговор на уроците и задаване на въпроси (общо 6 месеца);
 • Получавате достъп до първите уроци веднага след като системата ни отчете Вашето плащане;
 • Получава се удостоверение за завършено обучение;
 • Бонус 1: Сертификат на английски език и EuroPass приложение;
 • Бонус 2: 27 работни файла за сваляне и за упражнение по време на обучението;
 • 100% Гаранция за връщане на парите дори само с уведомление по имейл.

Важно! Регистрацията за курса е отворена в момента, но си запазваме правото да я спрем скоро.

За да се регистрирате, попълнете синята форма по-долу:

За да се регистрирате, попълнете синята форма по-долу:

В случай, че не виждате синята форма, моля опитайте с друга програма за отваряне на Интернет страници като Google Chrome или се регистрирайте по телефона на 02/987-81-76.
С натискане на бутона "Регистрирай ме за курса" Вие се съгласявате с общите условия на Аула.

Център за обучения АУЛА

Център за професионално обучение "АУЛА" е лицензиран център за обучение с лиценз No2013121049, издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет на Република България, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Фирмени обучения

За екипи над 5 човека предлагаме специализирани обучения за повишаване на компютърните умения на целия екип. За информация, свържете се с нас на тел:
+359 884 90 60 67

Експертът

Казвам се Мартин Симеонов и често се себеопределям пред колеги като графичар. Първите си графици започнах да правя като ученик, като помагах на по-опитните инженери с по-неопитното им отношение към Microsoft Project.

Понастоящем се занимавам с правене на графици и сметки, било то офертни, работни или договорни. 

Контакти

В случай на въпроси или проблеми с регистрацията, моля свържете се с нас на:

 • тел. 02/987-81-76 (в работни дни от 9-18ч)
 • email maria@aula.bg
 • чрез форма за контакт
 • адрес: гр. София 1000, ул. Граф Игнатиев 7, вх.Б, ет.2, за Учебен Център "АУЛА".
 • skype:Aula.bg

100% Гаранция за връщане на парите

Всички курсове предлагани от aula.bg идват със 100% гаранция за връщане на парите.

Нашата мисия е да открием преподаватели - практици, които да предоставят само курсове, които водят до реални умения и резултати.

За това даваме за всеки един курс 100% гаранция за връщане на парите в рамките на 30 дни.

Ако по каквато и да е било причина решите, че курсът не оправдава вашите очаквания, просто ни напишете един имейл и ще ви върнем парите до последната стотинка без да задаваме въпроси.

За нас от aula.bg това е нещо, което всеки курс трябва да предлага, защото в крайна сметка ако на вас не ви свърши работа, не трябва да плащате нищо.

Независимо от дългогодишният си опит смятам всеки урок за полезен за мен, рядко има урок в които да не науча нещо ново. Моите знания се подреждат и често си казвам, защо не съм открил това и аз!
Иван И.

Много ,много благодаря за курса :))). Всеки урок от твоя сайт е безценен за мен. Най-добрите курсове! Гледам и се уча със страшен кеф! 

Любомир Ж.

Цената, която съм заплатил за всички Ваши курсове, по които се обучавам в Аула, е несравнимо по-малка от това, което получавам.

Цанко Д.


© 2016 Фондация “Аула”. Всички права запазени.
Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Civil 3D, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project, Microsoft, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Dreamweaver, V-Ray, Solidworks са регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated, Microsoft Corporation, Chaos Software Ltd, Autodesk Inc. и Dassault Systèmes SolidWorks Corp.