КУРС "Ценообразуване в Строителството
с Project Estimator 4"

С Project Estimator ще научите как да създавате оферти бързо, точно и професионално.

Вземи този курс
 

Все още ли използвате Excel за вашето ценообразуване?

Ако отговорът е "ДА" или пък търсите начин да научите повече информация за това как да получите конкурентно предимство при създаването на ценови оферти, то тази страница може да е изключително полезна за вас.

Първо бихме искали да кажем, че нямаме нищо против Excel. Това е един невероятен софтуер, който трябва да имате в арсенала си от умения. Курсовете ни по Excel са от най-популярните и обичани курсове в Аула.

Но когато става въпрос за ценообразуване, специализираният софтуер има множество предимства, които ще изложим на тази страница.

За това ние избрахме да направим курс за софтуер, който се разработва от хора, които разбират от ценообразуване и активно разработват нови инструменти всеки месец.

Представяне на Project Estimator 4  

Project Estimator 4 е бърза, удобна и надеждна софтуерна програма за строителни сметки и анализи.
С Project Estimator 4 може да намерите решение на редица въпроси по подготовка на документации, остойностяване на строително-монтажни дейности, направа на фирмени ценоразписи за строителството, съставяне на цени за нови строителни технологии. Към курса сме включили и новото приложение PE Explorer. То ще ви помогне в организацията на сметките и преизползването на анализите и цените от тях.
 
Защо да изберете Project Estimator ?  

 • Project Estimator е специализирана строителен софтуер за остойностяване на строително-монтажни дейности, направа на фирмени ценоразписи за строителството, съставяне на цени за нови строителни технологии.
 • Project Estimator работи с познатата платформа на Microsoft и има разпознаваема функционалност и дизайн. Програмата е изцяло съвместима с Excel и поддържа всички функционалности по обмен на данни, като импорт, експорт, копиране и вмъкване.  
 • Project Estimator работи с файлова структура. Нямате никакво ограничение къде да записвате или от къде да отваряте файл, създаден с програмата. Освен това с помощта на PE Explorer организацията на сметките и преизползването на анализите и цените от тях става лесно.
 • Project Estimator поддържа дървовидна структура за правене на сметки, което ви дава неограничени възможности да структурирате обхвата на видовете дейности и да боравите безпроблемно с информацията.
 • Project Estimator притежава пълният набор от инструменти за създаване, коригиране и експорт на анализи. Пограмата ви дава най-лесния начин за създаване на анализи. Можете да конвентирате и калибрирате анализи, да валидирате дименсии, разходни норми и цени на позиции и ресурси.
 • Project Estimator поддържа шаблони (справки), от които може да се получи пълна информация за обекта, форматирана директно за печат. Шаблоните са в раздела “Експорти“ и са разделени в две групи: Експорт на таблици към Excel и експорт на данни за графици към MSProject.
 • Изчислителният модел на Project Estimator се приближава максимално до изчисления направени с Excel. Имате дори възможност за експорт на анализи в Excel с формули.
 • Project Estimator поддържа файлов ресурс от данни, който може да се управлява от допълнително приложение PE Explorer. С това приложение може да групирате файловете по инвеститори, обекти и др. и да използвате целия създаден информационен ресурс, като ваша фирмена база.

Какво ще научите в този курс:

След преминаване на курса, ще знаете как да извършвате всички основни операции по цеообразуване. Ще може да направите строителна сметка и анализи. Ще овладеете основните похвати и функции на програмата, които да направят работата ви по лесна и приятна. 

Ето някои от операции, които ще научите в този курс:

 • Ще се запознаете с нови техники и похвати за ценообразуване в строителството

Project Estimator работи с познатата платформа на Microsoft и има разпознаваема функционалност и дизайн. Програмата е изцяло съвместима с Excel и поддържа всички функционалности по обмен на данни, като импорт, експорт, копиране и вмъкване.  

 • Ще се научите бързо да създавате ценови оферти с висока точност.

Project Estimator поддържа  изчислителен модел, който максимално се приближава до изчисления направени с Excel. Бързо и лесно може да създавате анализи, като всички действия се извършват на един работен екран. Може да следите в реално време всички промени които правите на различните нива от сметката.

 

 • Как да използвате наличната база данни в програмата

Програмата поддържа почти цялата утвърдена база данни от строителни анализи и ресурси използвана в ценообразуването, като УСН и ТНС. С помоща на много бързи търсачки, вие ще може да търсите информация в над шестдесет хиляди шаблони с разходни норми.
Програмата ви предлага също и актуализирани сметни норми, като АСН и BOX разработени от производителя на софтуера, които ще са ви в помощ при образуване на фирмени цени.

 • Как да създавате и използвате ваша фирмена база

Новата версия на програмата ви дава много големи възможност с помоща на приложението   РE Explorer, да организирате всички създадени файлове с програмата във ваша фирмена база. Вие ще се научите, как да групирате файловете по инвеститори, обекти и др. и да използвате целия създаден информационен ресурс, като ваша фирмена база.

 • Как да унифицирате означенията на ресурсите

Програмата ви дава възможност да използвате различни класификатори, които унифицират ресурсите използвани при ценообразуването. Вие може да използвате класификатора по НКПД (национален класификатор на професиите и длъжностите) от ресурс центъра на програмата. Там са описани професиите и длъжностите на строителните работници. Програмата поддържа и списък с основните строителни материали, класифицирани по КИД (класификатор икономичски дейности) и класификатор за строителните машини. По този начин може да унифицирате всички ресурси използвани във вашите анализи. Разбира се може да създадете и собствена фирмена класификация на видовете строителни работи и ресурси.

 • Как да прецизирате крайната себестойност на обекта

Програмата ви позволява да наблюдавате в реално време всички резултати от направени промени. Ще имате възможност да следите и настъпилите промени, при промяна на процентите на допълнителните разходи, печалбата и часовата ставка. Това ще ви помогне да достигнете до желаната крайна цена и избор на точни параметри.

 • Как да направите точната цена, която желаете

След въвеждането на анализи и тяхното остойностяване много често се налага ръчно промяна на цената, независимо в коя посока до достигане на желания резултат. С Project Estimator 4 вече няма да губите време за това благодарени на функциите му за калибриране на цени.

 • Как да създавате по-точни и подробни графици

Кординирането между график и стойностна сметка е от голямо значение. Особено, когато в сметката има конкретна информация за разходите на труд, материали и  машини. С програмата  може да експортирате пълната ресурсна информация в Microsoft Project и да създадете своя график.

 • Как да не си губите времето в преписване

Всички сме преписвали количествени сметки в програмите за ценообразуване и знаем колко много време отнема това, а и проверката на дименсии и количества в последствие. С помощта на Project Estimator вече имате възможноста да копирате вашата количествена сметка директно от Excel.

 • Как да намалите риска от технически грешки 

След дългата и изтощителна работа по подготовка на офертата за някой търг най - лошото развитие е вашата фирма да бъде дисквалифицирана заради пропуснат анализ, цена или сбъркана дименсия. Чрез функциите си за валидации, програмата ви предупреждава за доспуснати грешки, като: позиции без анализ, ресурс без цена, различни дименсии, липса на основания и др.   

 • Как да комбинирате различни позиции в сборен анализ

Когато пред вас стои обощена позиция за, която е необходима една цена, Project Estimator ви дава възможността да обедините неограничен брой позиции от базата данни и да съставите сборен анализ.

 • Най-лесният начин да получите крайния резултат

Експортът на сметката и анализите в Excel са крайния резултат от работат с програмата. Програмата позволява да се извършват най-различни експорти на информацията. Най-лесния и може би най-използван е Груповия експорт в който задавате, кои справки са необходими и може да ги експортирате готови за печат в един файл на Excel.

Защо избрахме да направим курс точно по този софтуер - Project Estimator? 

Ние правим курсове по AutoCAD, Photoshop, Excel и подобен софтуер на световни софтуерни гиганти.

Когато избираме за кой софтуер да правим курс, ние внимателно подбираме и търсим най-доброто.

Анализът ни показа, че Project Estimator има предимства, които не можем да открием в друг софтуер на българския пазар.

В допълнение се радваме, че можем да подкрепим български производител, който активно разработва професионален софтуер.

Ето някои неща, които считаме за особено полезни:
 • РЕ4 е лесна за работа и има разпознаваема функционалност и дизайн;
 • РЕ4 работи с файлова структура и може да записвате всяка сметка в отделен файл;
 • РЕ4 поддържа дървовидна структура за правене на сметки и може да създавате неограничен брой клонове и позиции;
 • РЕ4 притежава богата база от данни за анализи и ресурси;
 • РЕ4 притежава пълен набор от инструменти за създаване, корегиране и експорт на анализи;
 • РЕ4 поддържа шаблони с информация за експорт и директен печат в Excel;
 • РЕ4 поддържа изчислителен модел съвместим с Excel, който позволява да се експортират в Excel анализи с формули;
 • РЕ4 има удобен импорт и експорт към Excel; 
 • РЕ4 има удобен експорт към MS Project;

Някои други силни предимства на Project Estimator:

 • електронен бележник
 • калибриране на анализи
 • коригиране на цяла позиция с коефициент 
 • конвертиране на цена по дименсия (за пример от кг към т)
 • генериране на доставка
 • проверки за технически грешки
 • сметката се запаметява в един файл
 • търсене в сметка до ниво материали
 

 

Въпрос: "Но аз нямам софтуера Project Estimator, има ли смисъл да се записвам ли за курса?"
Отговор: В началото на курса ще получите работеща учебна версия с която ще можете да преминете през курса (лиценза е учебен и е необходимо да знаете, че са заложени някои ограничения при работа с програмата). Това е най-лесният и евтин начин да прецените дали и как този софтуер може да ви свърши работа.

Начин на провеждане на обучението

Не смятаме да променяме това, което работи. Курсовете, които проведохме до сега бяха онлайн и както може да се види от мненията, тази форма на обучение е много по-удобна от класическите курсове. Получихме дори много писма, в които ни писаха, че едва ли някога ще посетят курсове от "стария тип".

Регистрацията за курса е отворена сега, но може да бъде спряна всеки момент. Преподавателите в АУЛА са практици, които си изкарват хляба докато работят и времето им е ангажирано с това. Изисква се доста добра организация и планиране, за да може преподавателят да отдели време за обучението и да е на разположение за отговаряне на въпросите от курсистите, както е организирано за това издание на курса.

Ще можем да приемем само ограничен брой хора, защото преподавателят иска да отделя достатъчно време на въпросите и отговорите, така че обучението да е максимално полезно за всеки. Към момента, в който пишем това във форума на АУЛА има над TK 4,000 допълнителни въпроси и отговори. Оказа се доста полезно хората да задават въпроси, но още по-удобно е да гледаш отговорите на чужди въпроси, които някой друг се е сетил да задaде вместо теб. Това обаче е доста време ангажиращо, дори да се приеме, че са необходими само 5 минути за отговор на един въпрос.

Курсът се провежда като модерно онлайн обучение. Ще получите парола за онлайн платформата за обучение aula.bg. Ако вече сте ползвали aula.bg и имате парола, новият курс ще се появи на началната ви страница. Ще има осем модула, които ще се учат по един модул на седмица, съответно продължителността е 8 седмици или два месеца. Всеки модул съдържа множество видео уроци, като в зависимост от урока под видеото може да има MPP/MPX, PDF или друг файл за сваляне. Издава се и удостоверение за завършен курс. Под всяко видео ще има секция за въпроси и отговори, чрез които ще разширяваме темата. Там може да се задават въпроси и да се гледат отговори на въпроси, които другите са се сетили да зададат.

Онлайн обучението е категорично най-ефективният метод за обучение по софтуер в днешно време и сме го избрали поради множеството предимства като:

 • Не сте фиксирани във времето. Може да изкарате курса в работно време, извънработно време, вечер, уикенда - когато ви е удобно.
 • Не сте фиксирани като местоположение. Това е голямо предимство за по-заетите хора, както и тези извън големите градове, в които има курсове, защото избягват всичките допълнителни разходи по нощувки и пътуване.
 • Възможност за многократно "връщане" и повтаряне на видео уроците. Ако сте посещавали курс по каквото и да е било, няма начин да не ви се е случвало преподавателят да каже нещо бързо, вие да го изпуснете и след това да загубите нишката със следващото, което се преподава. Тук липсва този проблем.
 • Може да повтаряте уроците, когато срещнете реален проблем в практиката. Например: точно като взимате даден модула  може това да не ви е на дневен ред, но следващият път като правите проект (дори след 2-3 месеца) и искате да направите показаното в курса, можете да си прегледате видео уроците на тази тема, за да си ги припомните набързо.
 • Получавате отговори от лектора. Парадоксално е, че някои хора се притесняват, че при онлайн обучение имат по-малък контакт с лектора и не могат да задават въпроси. Реално е точно обратното. Онлайн формата е много по-удобна точно за въпроси и отговори. За разлика от класическите курсове, тук може да задавате въпроси по всяко време - по време на гледане на уроците, след изглеждането им, по време на повторение след например два месеца или при срещане на проблем в практиката. Такова ниво на комуникация е на практика невъзможно при остарелите курсове в зала.
 • Работите в група, но сами определяте вашето темпо. Вие сами определяте дали да минете през уроците по-бързо, ако материята в даден урок ви е позната или пък да повторите урок, за да затвърдите знанията си. Дори и най-добрият преподавател на света е принуден да прави компромисно "средно темпо" при класическите курсове. То се оказва от една страна прекалено бавно за по-бързите и загубват интерес, от друга страна прекалено бързо за по-бавните, които загубват нишката още в началото. Изследвания са доказали, че това е критичен проблем в образованието, който при онлайн обучението просто липсва, защото вие сами определяте темпото, но все пак сте в група, с която можете да комуникирате и обменяте опит.
 • Не просто видео уроци, а система за обучение с упражнения и Аула МиниПроекти®. Ние в Аула сме разработили иновативна структура на курсовете, която включва не само добре систематизирани видео уроци, но и практически упражнения, тестове и МиниПроекти, които увеличават ефекта от обучението и удвояват количеството запомнен материал.

За този курс не е необходимо да имате последната версия на софтуера. Основните принципи работят на всички версии. Естествено в по-новите версии има повече инструменти и там където има разлики във версиите ще обясняваме това. 

Програма на курса

Курсът включва над 35теми, разделени в 7 модула.

Ето списък на темите.

Кога е записването?

Получихме доста въпроси как ще става подбора за курса. Нещата са съвсем прости. Има определена бройка и регистрацията ще бъде по реда на записванията.

Самият курс ще започне веднага след като системата ни отчете Вашето плащане. Тогава се получава достъп към самото обучение. Уроците могат да се гледат 6 месеца. 

Както сме описали по-горе, стремим се да отговаряме на всички въпроси и да помагаме на всички в курса, но това изисква доста време. Поради това сме ограничили бройката на участниците. Втората причина е ограничения хардуерен ресурс, за да могат всички да гледат видео уроците гладко и без накъсвания.

Често задавани въпроси 

Има въпроси, които получаваме доста често и поради тази причина бихме искали да ги адресираме.

Въпрос: Курсът изглежда чудесно, но съм много зает в момента. Колко време ще ми отнема?
Отговор: Човек винаги е зает. Ако чакаме да се освободим, за да имаме време да инвестираме в нашите умения, то това едва ли някога ще се случи. Но! Имаме добра новина. АУЛА е платформа за обучения специално проектирана за заети и работещи хора (почти всички преминали курсовете са такива). За това правим обучението онлайн - може да се гледат уроците когато имате свободно време и от където пожелаете - вкъщи, работата, на път. Отделно ако нещо изникне даваме 6 месеца за гледане на уроците. Дори при темпо от по 2-3 часа седмично, ще можете комфортно да научите всичко от курса.
Въпрос: Аз не съм в София, има ли начин да взема курса?
Отговор: Курсът се провежда онлайн, тоест това което трябва, за да се включиш е компютър с Интернет достъп. Точно хора, които не са в София изключително много им допаднаха предишните курсове, понеже си спестяват разходите по път и престой в друг град, които биха имали при класически курс.
Въпрос: Защо да не използвам Excel вместо Project Estimator за ценообразуване? 
Отговор: Разбира се, че това е възможно!  Възможно е и да ходите пеш до Бургас, вместо с автомобил по магистралата. Всеки прави своя избор. 
Въпрос: Издава ли се сертификат за курса?
Отговор: Да, за обучението "Ценообразуване в строителството в Project Estimator 4" се издава само Аула удостоверение!
Въпрос: Ще мога ли да гледам уроците след като свърши курса?
Отговор: Курсът е два месеца, след което има допълнителни 4 месеца време за допълнителни преглеждания на уроците колкото пъти е необходимо, както и задаване на въпроси. Това не се предлага от никой друг курс, където обикновено имаш един шанс да видиш урока, който каквото разбрал и да се оправя самостоятелно. В "стария" тип курсове няма възможност да накараш преподавателя да ти изнесе урока 2-3 пъти, докато го разбереш, камо ли 4 месеца по-късно да зададеш въпрос. Практиката до сега показва, че 6 месеца са абсолютно достатъчни, но въпреки това ще има и варианти за удължаване на този срок.
Въпрос: Аз отивам в отпуска/командировка, но искам да се запиша. Ще има ли проблем с достъпа?
Отговор: Точно с тази цел, вместо да правим само два месеца достъп до курса, той е направен 2 + 4 месеца (тоест цели 6 месеца). Нямате задължителни дати или часове на влизане. Може да се запишете сега и да влизате, когато ви е удобно в рамките на тези 6 месеца.

Ето Kакво Ще Научите в Курса по ценообразуване с Project Estimator

 • Ще познавате модерни техники и похвати за ценообразуването в строителството;
 • Ще научите как бързио да създавате ценови оферти с висока точност;
 • Ще можете безпроблемно да "свържете" вашето ценообразуване с професионален график;
 • Ще знаете как да поддържате удобна и бърза база данни с цените, които ви трябват;

Удостоверение за завършен курс

За обучението по Project Estimator 4 от ЦПО "Аула" се издава само Аула удостоверение на български език. За целта е необходимо да се премине успешно кратък тест след като всички уроци бъдат изгледани!

Към удостоверението е включено и Europass приложение.

Удостоверението е в PFD формат, удобен за сваляне, принтиране или изпращане при кандидатстване за работа!
 

Бонус 1 при записване за курса: Сертификат за завършен курс на английски език

В допълнение към основното Аула удостоверение издаваме и копие на английски език.

Удостоверенията на английски език изискват допълнителна проверка, обработка и поради това се заплащат допълнително. Но само при регистрация сега ще го получите без допълнително заплащане.

Удостоверението може да се свали директно от Аула в PDF формат.

Бонус 2: Работни файлове за сваляне

Получавате всички работни файлове към уроците напълно безплатно!

Така ще можете да се упражнявате още докато гледате урока. Получавате ценни практически знания и умения неусетно!

С помощта на работните файлове ще успеете да се "докоснете" до показаното в курса в дълбочина.

100% Гаранция за връщане на парите

Ние от учебен център АУЛА имаме за цел да предоставим на всеки учащ се реални умения.

Знаем, че има много курсове, които предлагат ниско качество на обучение от съмнителни преподаватели без практически опит.

За това ние правим нещо, което никой друг учебен център в България не прави. Ще върнем парите за курса на всеки, който прецени, че курсът не е оправдал очакванията му в рамките на 30 дена след заплащане на таксата.

Ние искаме нещата да са съвсем прости: ако не научите нещата от по-горния списък, а и още много допълнителни, то ние ще ви върнем таксата за курса.

Каква е инвестицията за курса?

Всички знаем колко е скъпо, когато ценообразуването ни има неточности или дори грешки.

Ако определяхме таксата на курса по това, колко пари ще ви спести, ако имплементирате преподаваните в курса материали, то цената трябваше да е няколко нули над това, което е.

Цената на курса е еднократно плащане 299 лв., но за лимитиран период от време курсът се спонсорира от производителя на софтуера.

Така само сега, цената на курса е чисто символична - само 37лв.

Тази цена е валидна само в момента и подлежи на промяна за бъдещите издания на курса.

 

Има 4 удобни начина за плащане:

 • Чрез дебитна или кредитна карта (веднага получавате парола);
 • В най-близкият банков клон или чрез интернет банкиране;
 • На една от над 2,000 каси на ИзиПей;
 • Чрез системата ePay;

След регистрация чрез синята форма по-долу ще можете да изберете метод на плащане и ще получите инструкции за плащане.

Записване за курса "Ценообразуване в строителството"

Ето още веднъж основните параметри за курса:

 • 8 седмици подробен онлайн курс „Ценообразуване в строителството;
 • 4 допълнителни месеца за преговор на уроците и задаване на въпроси (общо 6 месеца);
 • Получавате достъп до първите уроци веднага след като системата ни отчете Вашето плащане;
 • Получава се удостоверение за завършено обучение;
 • Бонус 1: Сертификат на английски език и EuroPass приложение;
 • Бонус 2: 27 работни файла за сваляне и за упражнение по време на обучението;
 • 100% Гаранция за връщане на парите дори само с уведомление по имейл.

Важно! Регистрацията за курса е отворена в момента, но си запазваме правото да я спрем скоро.

Този курс е подарък за абонатите на Аула. За да го вземете, вижте нашето предложение за Аула Абонамент

 

В случай, че не виждате трите опции или синята форма след избор на опция, моля опитайте с друга програма за отваряне на Интернет страници като Google Chrome или се регистрирайте по телефона на 02/987-81-76.
С натискане на бутона "Регистрирай ме за курса" Вие се съгласявате с общите условия на Аула.

Център за обучения АУЛА

Център за професионално обучение "АУЛА" е лицензиран център за обучение с лиценз No2013121049, издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет на Република България, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Фирмени обучения

За екипи над 5 човека предлагаме специализирани обучения за повишаване на компютърните умения на целия екип. За информация, свържете се с нас на тел:
+359 884 90 60 67

Експертът

Казвам се Мартин Симеонов и често се себеопределям пред колеги като графичар. Първите си графици започнах да правя като ученик, като помагах на по-опитните инженери с по-неопитното им отношение към Microsoft Project.

Понастоящем се занимавам с правене на графици и сметки, било то офертни, работни или договорни. 

Контакти

В случай на въпроси или проблеми с регистрацията, моля свържете се с нас на:

 • тел. 02/987-81-76 (в работни дни от 9-18ч)
 • email maria@aula.bg
 • чрез форма за контакт
 • адрес: гр. София 1000, ул. Граф Игнатиев 7, вх.Б, ет.2, за Учебен Център "АУЛА".
 • skype:Aula.bg

100% Гаранция за връщане на парите

Всички курсове предлагани от aula.bg идват със 100% гаранция за връщане на парите.

Нашата мисия е да открием преподаватели - практици, които да предоставят само курсове, които водят до реални умения и резултати.

За това даваме за всеки един курс 100% гаранция за връщане на парите в рамките на 30 дни.

Ако по каквато и да е било причина решите, че курсът не оправдава вашите очаквания, просто ни напишете един имейл и ще ви върнем парите до последната стотинка без да задаваме въпроси.

За нас от aula.bg това е нещо, което всеки курс трябва да предлага, защото в крайна сметка ако на вас не ви свърши работа, не трябва да плащате нищо.

Независимо от дългогодишният си опит смятам всеки урок за полезен за мен, рядко има урок в които да не науча нещо ново. Моите знания се подреждат и често си казвам, защо не съм открил това и аз!
Иван И.

Много ,много благодаря за курса :))). Всеки урок от твоя сайт е безценен за мен. Най-добрите курсове! Гледам и се уча със страшен кеф! 

Любомир Ж.

Цената, която съм заплатил за всички Ваши курсове, по които се обучавам в Аула, е несравнимо по-малка от това, което получавам.

Цанко Д.
');


© 2020 Учебен център "Аула". Всички права запазени.
Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Civil 3D, Autodesk Revit, Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Microsoft Excel, SharePoint Online, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project, Microsoft, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Dreamweaver, V-Ray, Ableton Live, Solidworks са регистрирани търговски марки на Adobe Systems Incorporated, Microsoft Corporation, Chaos Software Ltd, Autodesk Inc., Ableton и Dassault Systèmes SolidWorks Corp.