Изграждане на конструктивен модел с Revit Structure [нов курс в Аула]

Едно от най-дългоочакваните обучения в Аула е вече факт! Може да откриете курса „Изграждане на конструктивен модел с Revit Structure“ в платформата на Аула!

Но защо това обучение предизвиква такъв голям интерес за всички в сферата на строителството, архитектурата и инженерството?! Навярно причината се крие в по-големите възможности, които Revit предоставя в сравнение с останалите софтуери на пазара. И данните също потвърждават това – ако през 2011г. само 11% от хората в сектора са използвали BIM инструменти, то през 2020г. те са вече 73%, като половината от тях използват именно Revit [Годишен доклад на NBS (National Building Specification)].

Какво представлява Revit и какви са предимствата му?

Revit е едно от най-популярните BIM решения [building information modeling (BIM) или строително информационен модел], което излиза от простите 2D чертежи и предлага 3D моделиране и документиране на архитектура, конструкции, ВиК, електро и ОВК.

Revit предоставя едно комплексно решение, което покрива целия жизнен цикъл на проекта – от най-ранните етапи на проектиране до самото изграждане. По този начин могат да се управляват всички аспекти от строителния проект.

Също така софтуерът позволява на многофункционални екипи да работят с единен, актуален набор от данни. Освен това Revit е облачна платформа, която позволява на екипите да си сътрудничат ефективно и в реално време.

Тези предимства са предпоставката Revit да бъде най-предпочитаният BIM софтуер не само в света, но и в България!

Повече информация за Revit Structure ще откриеш тук: Revit Structure. Какво е и за какво се използва?

Какво ще научите в курса „Изграждане на конструктивен модел с Revit Structure“?

Обучението в Аула „Изграждане на конструктивен модел с Revit Structure“ е подходящо за хора, които имат добре изграден фундамент от знания в сферата. Ако ви лиспва такъв, то ви препоръчваме първо да преминете през обучението „Основи на BIM и Revit„, което ще ви помогне да поставите основите, върху коите постепенно да започнете да градите.

Ето какво ще научите в обучението „Изграждане на конструктивен модел с Revit Structure“:

  • Въведение и стартиране на проект: Настройване и зареждане на конструктивен шаблон (project template); Прехвърляне на стандарти от друг проект (Transfer Project Standards); Зареждане на архитектурна подложка от CAD, RVT/IFC – Origin to Origin; Създаване на референтна връзка към друг Revit модел; Споделяне на координати между модели; Създаване на оси и нива и др.
  • Нулев цикъл и земни работи: Моделиране на повърхнината на съществуващия терен; Моделиране на фундаментална плоча; Моделиране на ивични фундаменти; Моделиране на скосявания (вути); Моделиране на изкоп; Изчисляване на количеството обратен насип с Динамо и др.
  • Моделиране на конструктивни елементи: Библиотеки с фамилии; Моделиране на стени; Моделиране на греди; Моделиране на конструктивни колони; Моделиране на система от греди; Моделиране на ламаринобетонови плочи; Моделиране на стълбищни рамена и др.
  • Моделиране на армировка: Общи настройки; Бетонови покрития; Номериране на позиции; Създаване и зареждане на заготовка (форма); Моделиране с предварително създадена заготовка; Моделиране на произволна форма; Покриване на бетоннова повърхност с армировка и др.
  • Моделиране на стоманени възли: Зареждане и моделиране на вградени възли; Конструиране на вграден възел; Моделиране на стоманена планка; Болтове, отвори и анкеражи; Моделиране на заварки; Детайлиране на стоманени планки и профили; Създаване на персонализиран възел и др.
  • Моделиране на дървени конструкции: Покривни линии и равнини; Моделиране на маия/улама, ребра, столици, попове, обшивка, пространствено укрепване, стени с дървена конструкция и др.
  • Аналитичен модел: Напасване на аналитичния модел; Дефиниране на товарни състояния; Дефиниране на товарни комбинации; Добавяне на опори; Добавяне на възлови товари; Създаване на линейни товари; Създаване на площни товари; Ескпорт към изчислителен софтуер и резултати.
  • Таблици и спецификации в Revit: Типове спецификации (таблици); Създаване на таблици; Филтриране и сортиране на таблици; Форматиране и стилизиране на таблици; Списък с чертежи и изгледи; Графична спецификация на колони; Таблица със записки; Организация на ревизии; Персонализирана таблица; Прехвърляне на таблица от един модел в друг.

Регистрирай се за обучението „Изграждане на конструктивен модел с Revit Structure“ тук:

👉 https://aula.bg/kurs-revit-structure

Виж какво още ще научиш в обучението по Revit Structure от самия лектор – Виктор Величков:

Курсистите в Аула оценяват високо обучението „Основи на BIM и Revit“

„Задължителен курс за хората, занимаващи се с проектиране, строителство и управление на инвестиционни проекти. Това е бъдещето. Курсът е на много високо ниво.“

~ Тони Янев за курса „Основи на BIM и Revit“ в Аула

„Професионално направен курс, материалът е поднесен по начин, приятен за усвояване и стимулиращ по-нататъшното усъвършенстване.“

~ Христо Спасов за курса „Основи на BIM и Revit“ в Аула

„Невероятно полезен курс – като един млад човек мога да кажа, че Аула помага на бъдещите специалисти!“

~ Светослав Церовски за курса „Основи на BIM и Revit“ в Аула

Постави основите си в работата с Revit!

Запиши се за обучението „Основи на BIM и Revit“ и след това надгради знанията и уменията си с курса „Изграждане на конструктивен модел с Revit Structure“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *