Водещи символи и номериране - Bullets and numbering

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ako искаме водещите знаци да се долепят до ограниченията на наборното поле или на рамката, в която се намира текста, трябва да...
въведем стойности за left indent, като те трябва да са положителни 
въведем стойности за first line indent, като те трябва да са отрицателни
въведем стойности за left indent и first line indent, като те трябва да са еднакви, но с противоположни знаци