Прецизно позициониране на текст с панела Text Frame Options

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Ako искаме текст да се намира на определено отстояние от обект, какво трябва да се направи?
най-добре е желаното отстояние да е равно на разстоянието между базовата линия на първия ред и горната част на рамката. Този размер може да го зададем от Baseline options, offset трябва да ни е на fixed и след това въвеждаме нужното отстояние. 
най-добре е желаното отстояние да е равно на разстоянието между базовата линия на първия ред и горната част на рамката. Този размер може да го зададем от Baseline options, Use custom baseline grid, откъдето въвеждаме желаното отстояние 
най-добре е желаното отстояние да е равно на разстоянието между базовата линия на първия ред и горната част на рамката. Този размер може да го зададем от Baseline options, Use custom baseline grid, откъдето въвеждаме желаното отстояние, но преди това трябва да сме активирали мрежата от базови линии за целия документ.