Трикове с текст - завъртане, свързване и разделяне, подреждане в колони и редове

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как най-бързо и ефективно разпределяме текст в няколко колони?
Посочваме параграфната текстова рамка и от Type избираме Area Type Options
Очертаваме няколко параграфни текстови рамки, свързваме ги, копираме текста и го "наливаме" в първата рамка
Създаваме няколко правоъгълника, преобразуваме ги в параграфни текстови рамки и поставяме текста вътре