Прилагане, копиране и премахване на ефекти

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
За да приложим дадена комбинация от ефекти към повече от един обект,...
я запазваме като нов Graphic Style
си записваме стойностите за настройките на всеки ефект
издърпваме и пускаме ефектите върху другите обекти