Работа с един документ в няколко прозореца

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Когато отворим един и същ документ в няколко прозореца...
можем да настройваме различни режим на преглед и степен на приближение във всеки от тях.
по подразбиране във всички едновременно виждаме съдържанието в режим на преглед Outline.
във всеки от тях можем да избираме различен цвят за един и същ селектиран обект.