Стръм инструмент (Strum tool)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще се запознаем с един инструмент на "piano roll", който измества времената и "velocity", на отделните ноти в акордите, за да симулира ефекта от последователно просвирване нотите в акорд на китара например.
Сякаш минавате през струните последователно с перце - "strum tool".
Инструментът работи като третира ноти, които се препокриват, които споделят същите времена на започване като част от един и същи акорд.
Интерфейсът на инструмента позволява модифицирането на относително начално време, "velocity" и крайно време, както в този пример.
Kато начало ще добавим синтезатор и ще изберем по-чист китарен присет, за да усетим по-добре, какво прави този ефект.
Ще начертаем два, три акорда на "piano roll".
След това ще ги селектираме и ще отворим "strum tool".
"start" секцията ви позволява да модифицирате стартовите времена на нотите и или "velocity".
За да активирате или деактивирате тази секция, трябва да натиснете тук горе в ляво.
"time" контролите - изместват началното време на нотите на акорда, за да се създаде "strum" ефекта.
Първият потенциометър наглася времевото изместване на нотите.
Положителните стойности изместват ефекта от ниските към високите ноти, а негативните стойности обратно, от високите към ниските.
"tension" или напрежение - оттук нагласяте ускорението на "strum" ефекта.
Преминаваме и на "velocity" секцията.
От тук се увеличава или намалява силата на звука на поредните ноти в стръмнатите акорди.
С първият потенциометър нагласите промените в силата на звука, които се прилагат на последователните ноти.
Позитивните стойности намаляват силата на звука на нотите, а негативните ги увеличават.
Напрежението тук наглася ускорението при "velocity" стойности.
От "preserve end" запазвате крайното време на нотите, които са обработени с ефекта.
От "trigger ahead" постигате още изместване.
Преминаваме и на "end" секцията, която отговаря за краищата на нотите.
Тук имаме само два потенциометъра.
С първия нагласяме, колко да се изместват крайните времена на нотите, а с "tension" отново ускорението.
С "chop chords" отново нарязваме нотите или акордите, които се припокриват и така създаваме нов "strum" ефект.
С "alternate direction" променяме посоката на "strum" ефекта, отдолу - нагоре или отгоре - надолу.