Плейлистът в FL Studio

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
"playlist" служи като работен плот, на който подреждате всички елементи на финалната песен и ги просвирвате заедно.
На него могат да се слагат патерни, аудио клипове и клипове, които носят информация за промяна в параметрите на дадени ефекти.
За кратко ще наричаме всички от тях клипове.
Нека разгледаме интерфейса на "playlist".
Ако прозорецът му е скрит поради някаква причина може да го отворите от този "shortcut" бутон или като натиснете "F5".
Подобно на "piano roll" имате две оси.
Хоризонтална, която съответства на времето и вертикална, която е разделена на тракове, вместо на тонове.
За разлика от други секвенсъри "playlist" в "FL Studio" не ви задължава да използвате всеки трак за отделен или определен инструмент.
Имате пълна свобода да нареждате елементите на парчето си, както намерите за добре.
Аналогията с "piano roll" е абсолютно уместна, защото тук също музиката се просвирва с преминаването на "play" маркера, ето тази линия.
Още едно предимство на трак каналите в "playlist" е, че те не са свързани автоматично с канали от миксера, а както сте се свързали отделните инструменти и техните канали към него.
Както в "piano roll" тук отново имаме линии, които оформят "grid".
Те отново отговарят на тактовете и времената в проекта ни.
На всеки 4 такта се редуват по-светли и по-тъмни четворки.
Тези цифри в горната част ви показват номера на всеки пореден такт.
Може да приближавате и отдалечавате със скрола на мишката върху тази лента.
Може да приближавате и по вертикала, както в "piano roll" от този ъгъл.
Отново със скрола на мишката.
Горната лента на менюто е аналогична с тази на "piano roll".
С малки изключения.
Ето имаме меню с опции за "playlist".
"snap tool", който отговаря за това дали и на какво време да се залепят клиповете, които поставяме.
Съветвам ви да си го нагласите на "line", за да избегнете да се мъчите с фино нагласяне на този етап.
С "paint mode" може да добавяте непрекъснато един и същи клип.
"delete tool, mute tool, slip edit tool".
Този инструмент ви помага да правите фини времеви корекции, в самите аудио клипове.
По този начин, като местите скрола на мишката.
Със "slice tool" може да изрязвате клипове.
"select tool" ви помага да селектирате групи от клипове.
"zoom tool, playback tool", с който може да просвирват отделни клипове.
"playback" за целия плейлист.
И естествено менюто със "source" клипове, които да добавяте към плейлиста.
Ще ви дам нагледен пример, как да добавите клип към плейлиста.
Върнете се към "channel rack" с този бутон.
Използвайте звуците, които са заредени по "default" и направете прост ритъм, какъвто ви хрумне.
Аз ще направя ето това.
Прослушвайте, какво правите като натиснете бутона за патерн "mode" и "play" от транспортното меню.
Когато сте готови се върнете на плейлиста и от "source" менюто изберете "pattern 1".
Ако не сте правили нищо друго в този проект, може директно да отидете на плейлистата и докато станат "draw mode" да натиснете с левия бутон на мишката върху нея.
По този начин да добавите патерн към него.
Ще добавим 4 патерна или клипа, които в момента отговарят на 4 такта.
Спираме патерн "mode" от бутона и като не свети оранжево сме в плейлист "mode".
Натискаме "play" и чуваме нашите първи патерни върху плейлистата.
Aко искаме да добавим нов патерн, със синтезатор например отиваме на това меню "pattern selector".
Провлачваме с мишката нагоре до "pattern 2".
Отваряме "channel rack", добавяме синтезатор, с десен бутон отваряме "piano roll" и запълваме първият такт с ноти.
Връщаме се на "playlist" и от "source" избираме "pattern 2".
Добавяме го под реда с ритъма по същият начин, с левият бутон на мишката.
Пускаме "play" и имаме свой първи "loop".
Със задържане на "ctrl" и провлаване на левия бутон на мишката върху горната лента, може да селектирате и "loop" определен регион от "playlist", върху който искате да работите по-задълбочено.
Добре да отбележа, че може да правите такъв "loop" и в "piano roll".
Може да изключвате цели тракове като натискате зеленото копче от тук.
Въпреки, че имате пълна свобода на подреждане на клиповете си в плейлиста, използвайте по един патерн за всеки различен инструмент, за по-голяма прегледност.

Тест за преминаване към следващия урок

 
 Какво нареждаме на плейлиста?
Елементите на песента
Ефектите
Проектите