Лимитър

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
"FL Studio" има прекрасен инструмент, който комбинира в себе си "limiter", компресор и "gate".
Тъй като със сигурност ще ви се налага да ги използвате ще ви покажа практически, как се работи с тях, само че комбинирани в един инструмент.
"fruity limiter" е идеален за увеличаване на звука, но и за неговото лимитиране, до определена граница.
"fruity limiter" се отваря като ефект на канал от миксера.
Той има две секции: "limit" и "comp" или компресор.
Ще се спрем първо на лимитъра.
Лимитирането е форма на тежка компресия.
Целта му е да лимитира изходящия сигнал, до определено ниво.
Често 0 децибела, за да избегне клипирането в микса.
Лимитерът може да се използва, за да се вдигне нивото на парчето, без да има много "distortion".
Затова и този инструмент се използва доста в мастерирането.
Гейнът е за увеличаване на входящия сигнал.
Сатурацията е свързана с "threshold" или настроеният праг на звука.
Сигналите, които достигат в червеният регион се сатурират.
За да намалите "threshold" и да увеличите сатурацията, трябва да завъртите наляво.
Ситуацията, която е приятен ефект за някои, представлява един вид "distortion" на амплитудата.
Най-общо казано, когато вълната надскочи максималната амплитуда, която е една аналогова система може да понесе, нейната форма се изкривява.
Това изтриване се проявява във формата на лек "distortion", който прогресира като входящия сигнал е близо до нула децибела.
"seal" или сийлинг означава буквално таван.
Оттук нагласяте максималното ниво, до което може да достигне звука ви.
След него, вече той е лимитиран или го няма.
Балансирайки основно между "gain" и "seal", вие може да вдигнете и да лимитирате силата на звука.
На дисплея пък виждате промените, които нанасяте в реално време.
Виждате входящия сигнал, виждате границата, която настройвате в зелено и как звукът не преминава тази граница.
Преминаваме и на "envelope" секцията.
От "add" настройвате атаката, тоест колко бързо лимитерът реагира на старта на сигнала в милисекунди.
Това пък е "release".
Ако е настроен прекалено ниско, може звукът ви да се изкриви.
"sustain" настройва времетраенето, през което пиковете на входящия сигнал се приравняват.
От нула до хиляда милисекунди.
Преминаваме и на "gate" секцията.
С "gate" може да настроите звука, така че да се чува само като достигна определено ниво.
С "gain" нагласяте нивото на сигнала, което трябва да премине през "gate", в затворено състояние.
По подразбиране е на 100%.
Като го намалявате, увеличавате "gate" ефекта.
С "threshold" слагате граница на "gate".
Когато входящият сигнал премине тази граница, "gate" се отваря веднага.
Под тази граница звукът не се чува и спира.
С "release" настройвате "gate" така, че да може да се затваря плавно.
Този ефект е особено подходящ ако искате да премахнете тих шум от записа си, на барабани например.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Какво настройвате със CEIL (или ceiling) потенциометъра?
Таванът на изходящия звук.
Силата на входящия звук.
Увеличаването на сигнала.