Настройки на проекта

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
За да стигнем до настройките на текущият проект, трябва да отидем пак на "options" и да изберем "project general settings".
Ще се отвори меню, което няма много елементи.
Главните настройки на проекта и на менюто с тях са индивидуални за всеки проект и се запазват с него.
Горната секция на менюто е "data folder".
От тук може да избирате, къде да се запазват вашите проекти.
По подразбиране "FL Studio" ги запазва в тази папка, тоест в папката "projects" на "data", в инсталационната папка на "FL Studio".
Това означава и този бутон, на който пише "auto".
Ако искате да изберете друга папка, на друго място, в която да запазвате вашите проекти може да го направите от иконката във форма на папка, като натиснете върху нея и си изберете новата локация.
Имайте предвид, че когато запазвате проект в "FL" през "File" менюто също имате възможност да си изберете, къде да го сторите.
Моят съвет е да си използвате локацията по подразбиране именно в "projects" на "FL Studio".
Там също може да си правите подпапки ако решите.
Добре е всички файлове, които са свързани с един проект да са на едно място.
В подменюто, от което избирате, къде да се запазят вашите проекти се намира и полето, от което може да променяте размера.
Ако искате да направите проекта в седем осми или три четвърти, може да го направите като натиснте, задържите мишката и я проучвате нагоре или надолу върху тези отделни числа.
Лявата цифра определя размера на проекта, тоест колко силни времена има в един такт.
А дясната цифра - по колко ноти могат да се вместят между две силни времена.
Ето и демонстрация с помощта на метронома.
"time base PPQ" менюто, от него може да настроите резолюцията на текущия проект, в пулсации на четвърт нота.
"pulses per quarter note" С други думи, колко финала представен таймлайна на проекта и колко ноти, клипове и събития са представени на този "timeline".
По подразбиране стойността тук е 96.
Съветвам ви да използвате нея.
По-високата резолюция ви дава възможности за по-фино нагласяне, но изразходва повече "CPU" и може да си объркате проекта.
"play truncated notes in clips" - ако имате патерна плейлиста и решите да го отрежете по средата, ако тази опция е включена, тогава ще се просвири цялата нота.
Ако не е тогава опашката и ще изчезне.
Съветвам ви да го оставяте включен.
"panning law" също трябва да си остане по подразбиране - "circular".
Накратко ще ви представя и general settings" менюто.
До него пак се достига през "options".
Nастройките в това меню ви помага да преоразмерявате графичния потребителски интерфейс, като имате допълнителни опции за "pop-up" прозорците, менютата и курсора.
Промените обикновено се активизират след рестартиране на "FL".