Допълнения към урока
Учебна програма Музикална продукция с FL Studio
1. Запознаване с интерфейса на FL Studio