Интрумент за генериране на рифове (Riff Machine)

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
В този урок ще се запознаем с един инструмент, заради който електронната музика няма толкова добра слава, сред някои музиканти - "piano riff machine".
Tози инструмент ви позволява да генерирате автоматично мелодии, а също така и да обогатявате съществуващите.
Лично аз не го ползвам, съветвам и вас поне в началото да се стараете да редите сами мелодиите си, но пък благодарение на него може да научите доста за мелодиите и акордите ако не са ви позната материя.
А също така може да се забавлявате и да експериментирате.
Ще използваме канал със синтезатор, с празен "piano roll" за демонстрираме.
Дори в машини се достига пак през главното меню на "piano roll" - "tools" и избираме "riff machine".
Като го изберем автоматично се зарежда presets мелодия.
Спираме я, за да ви покажа елементите на инструмента.
Най-отгоре има различни подпрозорци, които подреждат в стъпки процеса по изграждането на хармонията.
Започва се с прогресията.
После прогресията може да се превърне в акорди.
След това да се добавят арпежи.
Да се обърне всичко огледално.
Да се работи с нивата.
Да се правят фини настройки.
Да се променя "groove" или да се ограничава диапазона.
Всяка една от стъпките, може да бъде изключвана от тук горе.
Ще се върнем на прогресията.
прогресията от дълги ноти, от поне 8 такта позволява следващите стъпки да имат максимален ефект.
За да уточните своята прогресия, трябва да вкарате нотите в "piano roll", преди да отворите "riff machine" и после да изберете да работите върху съществуваща партитура от тук.
От "reset" се връщате на настройките по подразбиране за съответният панел.
От "random" избирате произволни стойности.
Ако поради някаква причина не виждате потенциометрите, те се отварят и затварят от тук горе в дясно.
От патерн избирате готова нотна прогресия.
Тези контроли модифицират избраната прогресия.
От "time" променяте дължината на нотите.
От "levels", различните нива.
Трябва да отбележа, че някои от тях ще имат ефект само ако оригиналната прогресия има вариации в съответния параметър.
Ако "absolute pattern" е включено, рязането на ноти ще е базирано на грида на "piano roll", а ако не е, всяка нота се реже относително, според своето начално време.
Тази секция тук долу е еднаква за всички останали стъпки.
Първата опция в ляво ви позволява да преслушвате рифа създаден от предната, включваш настоящата стъпка.
С length" определете броя на тактовете.
"start over" нулира всички стъпки и започват отначало.
С "throw dice" или хвърли зарче, създавате нов произволен "riff".
С "accept" приемате настройките и се връщате на "piano roll".
Нека преминем на следващата стъпка с акордите.
Както виждате опциите са същите, само че оттук от патерн избираме, предварително зададени акорди.
Преминаваме и на секцията с арпегиатора (arpeggiation).
Оттук може отново да избирате между различните шаблони с арпежи.
Отдолу вече имаме малко по-различно меню, от което ще ви покажа "range".
Оттук избираме обхватът от октави, на които се разпростира арпежа.
А от менюто отстрани избираме дали той да отива нагоре.
С флип отива надолу, а с "alternate" отива нагоре и надолу.
Следващата секция "mirror" може да обръщате целия "riff" по хоризонтала и вертикала.
От "levels" може при всички положения да контролираме, колко да варират различните нива.
От "art" промениме артикулацията или дължината на нотите и транзитите между тях.
От това "dropdown" меню има готови присети.
От "groove" регулирате "quantizing" на нотите, както в "piano roll quantizer".
От последната секция "fit" контролирате тоналността и обхвата