Използване на потребителските справки

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Въпроси и отговори

 • Защо пак такава КС?

  Ивайло Иванов:

  Отново питам за КС, а именно защо в нея са само крайните количества без да е посочено как са получени? Под всяка позиция с крайно количество или отстрани с балон-коментар (скриващ се и показващ се, разбира се), ако е в Excel, се описва подробно как е получено крайното количество (дължина, ширина..., чертеж номер...) и чак тогава да се изписва следващата позиция с крайното й количество (пак с подробности за поучаването му под него). Иначе количествената сметка (КС) не се признава (или поне не се признаваше). Всичко, всичко трябва да е ясно в нея (или трябваше). Благодаря.

  Мартин Симеонов:

  Това е обобщена количествена сметка. В този вид се оформят преди да бъдат остойностени.


  Другият тип са подробни количествени семтки. Между другото има доста програми, които съм добавил на сайта ми:
  http://martinsimeonov.wordpress.com/apps/

  Те са за пресмятане на подробни количествени сметки.
  Ивайло Иванов:

  Благодаря за напомнянето. Сега нещата са ясни. Друго си е когато те "светне" някой за нещо, което го знаеш, ама си се отнесъл нанякъде. благодаря.

 • Как са получени цените

  Константин Чалбуров:

  Сигурно някъде е било обяснено, но пак искам да попитам цените които са заложени в програмата (за труд, за различните материали) откъде се взимат (средностатистически ли са или са получени по друг начин)? Ясно ми е че в процеса на работа мога да ги променям и нагласям, но все пак виждам, че има готови ценоразписи и просто ме интересува до колко точни са тези цени?

  Мартин Симеонов:

  Цените са примерни и са сложени с цел улеснени на курса. За сега с колегите издаваме тези норми без цени. Официални ценоразписи не мисля да пускаме скоро.

 • Какъв е метода за кратките описания

  Александър Топалов:

  Как да разбера какво е пълното наименование на съкратените наименования примерно Нвр....КС.... Благодаря предварително

  Мартин Симеонов:

  Здравей,

  Въпроса ти е много добър. По настоящем няма легенда или документация за тези съкращения тъй като са термини от ценообразуването.

  Все пак това не означава, че не трябва да има. Когато видиш още подобни съкращения пиши, а аз ще имам грижата това да се появи под формата на някоя статия.

  Иначе по отношение на термините:

  Нвр (Норма Време) е времето необходимо за изпълнение на даден вид работа. Записва се винаги в часове. За пример 30 мин е 0.5000.

  НИ( (Норма изработка) е количеството от дадена работа, което може да бъде свършено за 8 или за 1 час.

  РН (Разходна норма) е количеството необходимо от даден ресурс

  КС (Количествена Сметка) е описание на видовете работи с техните количества, но не остойностени като пари или време. С парите става КСС (количествено стойностна сметка), а с времето нещата отиват към график.

  К (Коефициент) се използва за утежнени условия на труд при работниците, като се умножава разходната норма с него. Също така може да се използва за ДСР на материалите, ако не се въведе общ процент

  ДСР (Доставно Складови Разходи) обикновенно е процент върху стойността на материалите (преките разходи за тях) и цели горе долу да покрие доставки, складирания и т.н. Дейности предшестваши самото използване на материалите.

  Преки разходи - цената на самият труд, материал или механизация без начисления за допълнителни разходи или печалба

  Допълнителни разходи са проценти върху разходите на ресурсите. ДСР са част от допълнителните разходи

  Печалба под печалба се разбира процент върху сбора на преките и допълнителните разходи

  За сега не се сещам за друго, но в момента, който попаднеш на подобни означения или термини пиши.

  Александър Топалов:

  Благодаря за отговора