Проверка за коефициенти и нулиране

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Колко вида проверки има ?
Три - за коефициент, празен ред и дименсии
Четири - за коефициент, празен ред, нулева цена и дименсии
Пет - за коефициент, празен ред, нулева цена, коректни цени и дименсии

Въпроси и отговори

 • Как може да възстановим коефициентите след като сме ги изтрили? Възможно ли е?

  Evgeniy Boyadjiyski:

  Изобщо смятам, че една полезна опция, която програмата може да има е да се симулира промяна на производителността в ч.ч. спрямо базовата, от което ще се промени и продължителността на изпълнение, което е важно и за MS Project при съставяне на графиците. Насоката да не е в добавяне на нови допълнителни ресурси, а за повишаване на производителността на единица ресурс. 

  Мартин Симеонов:

  Здравей, след като се зануят коефициентите не е възможно да се възстановят автоматично.


  Иначе въпроса ти за количеството турд е интересен. По настояшем в няма такава опция. Ще го вдигна, като тикет при мен.
 • Защо няма промяна?

  Ивайло Иванов:
  Защо не се ожълтва сметката след промяна на К да не е 1? (Нито с десетична точка, нито с десетична запетайка.) След запаметяване (с кривата стрелка) промените в анализа, крайната стойност на сметката не се променя, понеже и стойността на съответната позиция не се е променила независимо от промяната на анализа й. Материал: в Допълнителни разходи на таба Обект си стои с някаква стойност, различна от 0 и изобщо ПЕ не реагира. Моля за разяснение и помощ. Благодаря. 
  Мартин Симеонов:

  Можеш ли да направиш една снимка да видя, какво точно имаш пред вид.

  Ивайло Иванов:

  Тук взе, че се получи (оцветяването в жълто когато К не е 1), но за съжаление, както писах в предишния урок "Проверка за нулева цена", няма никаква промяна в цвета на позицията, в която някоя цена от анализа й е 0 (независимо дали 0.00 или 0,00).

 • Как?

  Христо Георгиев:

  Възможно ли е да се променят коефициентите и на другите параметри - труд и механизация. Има обекти с т.нар. утежняващи условия, които влияят точно на производителността на труда и на механизацията. Аз в момента работя по такъв обект. Как мога да сложа коефициент, примерно 1.25, върху труда, механизацията, или върху двете с една стъпка. Ако не е възможно е добре да помислите по въпроса, защото мисля, че предназначението на "К" в схемата на анализа е точно такава.

  Поздрави!  
  Мартин Симеонов:

  Могат да се променят. Просто трябва да се щракне два пъти върху конкретният коефициент.

 • Защо програмата не иска потвърждение!

  Христо Георгиев:

  Ако приемем, че съгласно уроците сме направили стъпките по промяна, изчистване на грешки и т.н., които в една стандартна задача ще са доста по обем и затворим файла без да запаметим промените програмата не иска потвърждение за запаметяването им. Защо? Все пак може в последният момент да се откажем от тях като цяло или частично, а те се отразяват автоматично и това променя сметката без оператора да е наясно.

  Мартин Симеонов:

  Запознат съм с казуса, но за версия две програмата се презастрахова и запаметява при спорни ситуации. Във версия 3 това ще бъде променено.