Как можем да направим автоматично съдържание на цитираната литература в Word?

И тази седмица сме Ви подготвили разяснението на супер интересен казус от форума на Aula.bg.

01_fv-1_start_forum_article

Въпросът : Как да се направи автоматичен списък на цитираната литература в един документ създаден в Word?

В случая питането е за това как най – лесно да извадим съдържание с цитираната литература, в дипломна работа в която са използвани над 100 източника.
Но това далеч не е единствения случай в който може да се приложи.Сферите на приложение буквално са всички документи в който цитираме нормативна уредба, закони, стандарти, всякакъв вид литература.

Лесно щеше да е ако имаме документ от десетина страници и два цитирани литературни източника.В този случай всичко би станало бързо, без кой знае какви познания по Word и без голям шанс за грешка.

Ако тръгнем да го правим ръчно за 10, 20 …. 100 цитирани източника в обемен документ, би ни отнело доста време и вероятността за пропускане на някой източник клони към 90% :).

Какво може да направим при по – голяма бройка на цитираните източници!?!

Във видеото можете да научите как се създава списък с цитираната в документа литература само с  няколко клика?

Ето с този  семпъл документ, нека да видим кой е  за създаване на автоматично съдържание на цитираната литература.

02_fv-1_semple_one

Отиваме на раздела References и в раздела Table of  Authorities и кликваме на бутона за създаване на автоматично съдържание на цитираната литература – Insert Table of  Authorities.

03_fv-1_refference

Показва се прозорец, в който избираме да направим съдържание на всичката цитирана литература.

04_fv-1_all_citation

 

Word обаче ни съобщава, че нямаме източници.Няма какво друго да направим с това известие от Word, освен да се съгласим с него.

05_fv-1_cant_do_this

Това е така защото не сме маркирали източниците, които искаме да цитираме.

Първо маркираме източниците и едва след това можем да създадем автоматично съдържание.

Как задаваме източниците, които искаме да цитираме?

За целта трябва докато пишем документа, да маркираме онази част, която ще използваме за цитиране на източника.
След което да отидем отново в раздела References и кликнем на бутона Mark citation.

06_fv-1_mark_citation

Така указваме на Word че това е източник, който сме цитирали.

Появава ни се прозорец, в който може директно да натиснем Mark и вече селектирания текст да бъде въведен като източник, който цитираме.Хубаво да изберем  и категория на база типа на източника, които сме маркирали.
Може да изберем някоя от вече създадените или ние да си създадем собствена.

07_fv-1_category_before_mark

Как може да си създадем собствена категория?

Избираме бутона Category.. , следва да ни се появи прозорец Edit Category, в който да изберем някоя от създадените по подразбиране категории.
В полето Replace with записваме името на категорията, която искаме да създадем.
С натискане на бутона Replace заменяме името на категорията по подразбиране, с името което сме записали в полето.
С ОК, потвърждаваме.

08_fv-1_replace_with

 

И така нека за селектирания текст изберем създадената от нас категория и макираме текста като цитат, като кликнем на бутона Mark.
С Close затваряме прозореца – Mark Citation.

09_fv-1_ready

При включен бутон Paragraph виждаме, как има закодирана информация, че част от текста е цитат.

10_fv-1_paragraph

Сега вече отиваме на References, кликваме на Insert Table of  Authorities.

В прозореца си избираме категорията, в която поставихме нашия цитат и с OK вмъкваме съдържанието с цитатите.

11_fv-1_finish

Това което получихме е цитираната литература, в случая наредбата, и на коя страница се намира.

12_fv-1_content_of_citation

По – интересно е обаче, когато имаме по – дълъг документ например от 100 страници и в него имаме повече цитирана литература.
Нека разгледаме един такъв пример, в който цитиранта литература е маркирана като такава.

13_fv-1_hundred_pages

 

Отново отиваме на References, кликваме на Insert Table of  Authorities.
В прозореца си избираме всички категории цитати.
Махаме отметката на Use passim, защото искаме да се показват всички страници на които са цитирани литературните източници.В противен случай, при повече страници Word ще запиеше passim.
С OK вмъкваме съдържанието с цитатите.

14_fv-1_cntent_citation_large_number

 

Така получихме списък с цитираната литература и всяка една страниците на които е цитирана.

15_fv-1_huge_list_of_citation

buton_20_bezplatni_uroka

Ако тази статия Ви е била полезна и интересна, можете да я споделите с приятелите си във Facebook. 🙂

 

One thought to “Как можем да направим автоматично съдържание на цитираната литература в Word?”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *