Микроинвест Делта про – за какво се използва и как да се научим да работим с програмата?

 

Какво представлява Микроинвест Делта Про?

Microinvest Делта Pro е счетоводна система от ново поколение, която съчетава три важни фактора за успех във всяка дейност – бързина, удобство, функционалност.

Създадена е възможност за обработка на голям обем информация, което прави програмата подходяща както за малки, така и за средни и големи фирми, които обработват множество операции ежедневно.

Програмата се отличава с интуитивност – вградените контроли подпомагат работата на опитния счетоводител и минимизират процента на допуснатите счетоводни грешки.

Запазената линия на програмните продукти на Microinvest – работа с неограничен брой фирми без допълнително заплащане позволява новата счетоводна система да бъде успешно внедрена не само в единични предприятия, а и в счетоводни и финансови къщи.

История

Фирма Microinvest е създадена през 1995 г. като наследник на първата българска софтуерна компания (ППП Микроинвест, 1984). За кратко време фирмата разработва няколко основни продукта, с които се утвърждава като лидер в областта на счетоводния и търговски софтуер.

 

Кой използва Микроинвест Делта Про?

Счетоводни кантори

Microinvest предлага завършен модел от софтуерни и хардуерни решения, които отговарят напълно на нуждите на една счетоводна  кантора.

С цел опазване на търговска тайна и конфиденциалност към клиентите може да се определят права на достъп за всеки един потребител.

Системата работи устойчиво при изключително големи натоварвания, като едновременно с това осигурява висока степен на защита на информацията и сигнализиране при допускане на счетоводни и операторски грешки.

Обхващат се всички процеси в счетоводната дейност – издаване на фактури, водене на стоково-материални запаси и дълготрайни активи, създаване на ДДС дневници и елементите на годишните финансови отчети (ГФО), начисляване на заплати и осигуровки и др.

Счетоводители на свободна практика

Програмните продукти, които Microinvest предлага, са в многофирмен вариант без допълнително оскъпяване, което подпомага потребителите със свободна професия да организират счетоводство на неограничен брой фирми.

Софтуерните системи имат модул за бързо контиране, възможност за създаване на шаблон за често повтарящи се счетоводни операции като наем, лизинг, заплати и осигуровки, богати филтри за лесно намиране на информация, автоматично извеждане и попълване на данни на партньори само по ЕИК, изготвяне на трудоемки справки като счетоводен баланс, ОСК, ОПР, ОПП и др.

Счетоводство на фирма

Фирма Microinvest може да предложи завършена софтуерна система, която е необходима за цялостно управление на процесите във фирмата.

Всички издадени и получени първични счетоводни документи, както и начислени заплати и осигуровки за определен период се обменят между отделните модули и автоматично се осчетоводяват. Това улеснява и оптимизира многократно работата на счетоводния и административния екип.

За нуждите на ръководството е предоставена възможност за създаване на потребителски формули и справки, както и експорт в различни формати като Excel, PDF, HTML и др.

Какво отличава Microinvest Делта Pro от обикновените счетоводни системи?

 • Многофункционален прозорец за контиране, позволяващ едновременно контиране на операции и анализиране на сметки;
 • Модул за валутни сметки и преоценка, който автоматично извършва трудоемката работа по преоценка на валутата;
 • Неограничени възможности за редакция, с което се постига цялостен контрол върху въвеждането на информация;
 • Сметкоплан с пет нива на поданалитичност, достатъчен и за най-разнородната дейност;
 • Възможност за създаване на начални салда по партньори и по документи за постигане на абсолютна точност на счетоводната информация;
 • Мощен и интуитивен инструмент за автоматично закриване на салда по партньори, както в лева, така и във валута;
 • Иновативна система за online извличане на данни за партньори и автоматично въвеждане на информацията в потребителска номенклатура;
 • Създаване на шаблони за често използвани операции с цел постигане на максимална бързина при въвеждане на информация;
 • Възможност за бързо и гъвкаво въвеждане на многоредови операции в специализиран прозорец;
 • Множество вградени автоматизации за осчетоводяване на специфични стопански операции;
 • Иновативен модул с амортизации, позволяващ преглеждането и коригирането на създадения амортизационен план преди запис;
 • Възможност за създаване на дневници по ДДС и експорт на необходимите файлове към системата на НАП;
 • Гъвкави счетоводни справки с възможност за филтриране по нива и допълнителна обработка на резултата;
 • Експорт на всички справки към MS Excel, MS Word, PDF;
 • Вградена система за изготвяне и печат на банкови платежни документи;
 • Модул за потребителска настройка на използваните клавишни комбинации за повишаване на ефективността и бързината на работа;
 • Вграден модул за проверка коректността на ЕИК по БУЛСТАТ, ЕГН, IBAN;
 • Екстравагантна online система за следене на актуални новини от сайта на НАП;
 • Стабилна работа в мрежа и по Интернет, което позволява въвеждането на информация в една база от няколко отдалечени работни места едновременно;
 • Вградено меню за директна връзка между потребителите за взаимопомощ и обмен на опит при работа със системата;
 • Проверка и нотификация за наличие на нови версии с извеждане на пълен списък с въведените изменения;
 • Съвместимост с Windows XP/Vista/7/8/10 32-bit и 64-bit;

Какво ще научите в курса по Микроинвест Делта Про?

 • Как се създава нова база от данни и нова фирма;
 • Въвеждането на начални салда и кореспонденции между фирми, произвеждащи продукти и предлагащи услуги;
 • Начисляване на амортизация на дълготраен актив, отписване на актив;
 • Закупуване и влагане на материали в производството;
 • Продажба на готова продукция, стоки и услуги;
 • Приключване на ДДС, отчетен период;
 • Генериране на справки, проверки и отчети, полезни за контрола и анализа на счетоводната информация;

В АУЛА ви предлагаме подробен курс на обучение, който включва 8 модула.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *