Каква е разликата между Enter и Shift + Enter в Word?

Каква е разликата когато в Word слагаме нов ред само с Enter и когато слагаме нов ред със Shift + Enter?

Това е въпрос, който получихме във форума на Aula.bg

В повечето случаи хората си казват: „Натискам Enter и преминавам на следващия ред! Какво толкова сложно има в преминаването на следващ ред в Word?“

И съответно така и процедират – натискат Enter и са на новия ред. Дори хора, които знаят за разликатa между създаване на нов ред с Enter и Shift + Enter, използват Enter независимо от това, че ситуацията в която се намират налага използване на Shift + Enter.

Има разлика в това как преминаваме на следващ ред в Word и тя е наистина съществена. В този отговор на въвпрос ще изясним защо това е така.

Прочети повече

Как можем да направим автоматично съдържание на цитираната литература в Word?

И тази седмица сме Ви подготвили разяснението на супер интересен казус от форума на Aula.bg.

01_fv-1_start_forum_article

Въпросът : Как да се направи автоматичен списък на цитираната литература в един документ създаден в Word?

В случая питането е за това как най – лесно да извадим съдържание с цитираната литература, в дипломна работа в която са използвани над 100 източника.
Но това далеч не е единствения случай в който може да се приложи.Сферите на приложение буквално са всички документи в който цитираме нормативна уредба, закони, стандарти, всякакъв вид литература.

Лесно щеше да е ако имаме документ от десетина страници и два цитирани литературни източника.В този случай всичко би станало бързо, без кой знае какви познания по Word и без голям шанс за грешка.

Ако тръгнем да го правим ръчно за 10, 20 …. 100 цитирани източника в обемен документ, би ни отнело доста време и вероятността за пропускане на някой източник клони към 90% :).

Какво може да направим при по – голяма бройка на цитираните източници!?!

Прочети повече

Списък с термини по азбучен ред. Как да го подредим в Word?

Списък с термини по азбучен ред се подрежда лесно в Word, стига да знаем как се прави това.

Оказва се, че това е една задача, която може и да не правим всеки ден, но когато ни се наложи отнема много време.

И точно понеже не всеки подрежда по азбучен ред често, малко хора знаят, че има малък, лесен и бърз бутон, който прави това автоматично. При по-дълъг текст тази операция може да отнеме часове, а бутона прави подредбата за секунди.

След като получихме въпроси от нашите потребители във форума, решихме да обърнем специално внимание на тази тема и да отговорим с подробна статия и  видео.
Прочети повече

Изображение в PDF формат. Как да го вкараме в Word?

Image result for pdf

„Как да вкараме в Word документ изображение в PDF формат?“ е един по- специфичен въпрос, който получихме във форума на „Аула“.

Поради тази причина решихме да му отделим специално внимание и да създадем подробна статия и видео отговор на този въпрос.

В повечето случаи, когато имаме дадена снимка, тя обикновено е като изображение, което лесно можем да вкараме в Word.

По-интересно е как да добавим изображение, което сме получили в PDF формат.

Прочети повече

Ориентация в Word. Как да направим отделни страници?

„Как да направим само отделни страници в Word с различна ориентация?“ е един от по-интересните въпроси във форума на „Аула“.

По тази причина решихме да му отделим специално внимание и да създадем подробна статия и видео отговор на този въпрос.

Обикновено се свежда до това да имаме един документ, в който искаме всичките ни страници да са със стандартната портретна (Portait) ориентация.

Но на някоя страница, обикновено заради графика или по-широка таблица, се налага тя да бъде пейзажна (Landscape) ориентация.

С това преориентиране на страниците идва и следващият проблем, който се състои в разваляне на номерацията в съответните страници от Word документа.
Прочети повече