Редактиране на текстови документи в Pages

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как са интегрирани с Pages програмите Photos и iTunes?
Като се ползва менюто-бутон Media откъдето са достъпни файловете на двете приложения
Не може да се осъществи интеграция между тези програми
Интеграцията се осъществява чрез Copy>Paste от една програма в друга