Настройки на звука

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм
Видео
Звуковите настройки на нашия компютър се контролират от менюто "Sound".
То е разделено на три групи.
Първата група е групата за звуковите ефекти.
Когато системата ни информира за нещо, тя възпроизвежда някакъв вид системен звук.
От това меню избираме как да звучи този системен звук.
Избираме един от тези звуци, които "Apple" са ни предоставили.
С долното меню избираме през кой изход на нашия компютър да се възпроизвеждат тези звукови ефекти.
Колко да е силен звукаът на звуковите ефекти.
Със следваща опция избираме дали да са включени определени системни звукови ефекти.
Например звуци при копиране, при изхвърляне на файлове в кошчето.
По подразбиране те са включени, но ако решим - може да ги изключим.
Със следващата опция избираме дали да чуваме определен звук.
Например, при усилване и намаляване на силата на звука.
Този звуков ефект ни дава не само информация, че ние сме натиснали този клавиш, но той се чува със съответната сила, която отговаря на силата на звука, която сме настроили.
По този начин може да се ориентираме, колко е силен звукът ни.
Виждаме и визуалната индикация на нашия дисплей.
Най-долу са основните настройки на изхода на звука на нашия компютър.
Те са активни независимо от това с коя група настройки работим в момента.
Този слайдер определя силата на звука.
Има бутон, с който може да изключим звуковия изход на нашия компютър.
С най-долната опция определяме дали да се вижда на нашия информационен бар, индикатора за звука.
Когато го изключим, не се вижда.
Когато го включим - се вижда.
От този бар горе може да регулираме силата на звука.
Тоест, тя е свързана с този плъзгач за силата.
Следващата група са настройките за изхода на звука.
Дали да се чува през слушалки.
Може и през "Sound Booster Driver".
Това е програма, която съм инсталирал.
През нея може да се усилват звуците допълнително, когато те са много слаби.
Може да се чуват през външна звукова карта, или друг вид звуков изход.
Селектираният изход се маркира с тази синя лента.
С този плъзгач контролираме баланса между левия и десния канал.
Следващата група е групата за настройка на входящия сигнал.
Тоест, откъде да взима входящ сигнал компютъра ни.
В случая е селектирана опцията за вътрешния микрофон.
Може да избираме между всяко от другите средства, които са активни за нашия компютър.
От следващия плъзгащ определяме входящата сила на звука.
Под него има индикатор, който дава визуална репрезентация на тази сила.
Под този индикатор се намира опцията за "noise cancellation" - потискане на външни шумове.
Когато е активна опцията, вашия компютър се опитва, с вградени алгоритми, да потисне външния шум.
По този начин да изчисти входящия сигнал.
Когато изключите тази опция, вашия сигнал влиза непроменен в компютъра.
Не се извършва никаква обработка върху него.

Тест за преминаване към следващия урок

 
Как можем да изберем, от кое входно устройство да взима звук компютъра?
Като селектираме съответното устройство
Като преместим съответното устройство най-отгоре в листа с устройствата
Компютъра автоматично решава, кое входно устройство да ползва