Autodesk Revit. Ето как ще проектираме в бъдещето.

2009-та година, почти 8 години преди настоящата статия, инж. Иван Цукев започна да публикува информация в блога КАД Тайни за BIM и Revit.

Тогава беше „горещото“ ново нещо. Може би очаквахме нещата да се случат по-рано и Revit да навлезе по-бързо в практиката на проектантите, но явно трябваше да мине време.

Е… днес можем спокойно да кажем, че времето на Revit дойде. И докато преди 8 години повечето проектантски бюра не бяха чували за него, днес има вече добри примери на екипи, които ефективно го използват в България. А в чужбина -от САЩ, през Лондон до Дубай – това е минимално изискване за намиране на работа на архитекти и строителни инженери.

В България Revit навлиза по-бавно и то основно заради един проблем.

Revit не е по-новата версия на AutoCAD. Не можеш да си го инсталираш и просто да започнеш да го ползваш. Има коренно различна концепция и различни инструменти, които трябва да се научат, за да започне да се ползва софтуерът.

И тук, нашата мечта в Аула, отдавна да има онлайн обучение по Ревит започна да се сбъдва. За това пишем и този материал, за да запознаем повече хора с Ревит.

История

Revit официално съществува от 2000 година. Оригинално софтуерната компания, която създава продукта не е Autodesk.

Компанията Autodesk придобива оригиналната компания през 2002 година, което помага за развитието и налагането на продукта на пазара. В началото модулите за отделните специалности (Revit Structure, Revit MEP) са разделени като отделни продукти, но в последствие от версия 2013 всички модули са обединени в един продукт – Revit.

Кой използва Autodesk Revit?

Нека без да влизаме в детайли да видим кои специалности ползват продукта.

Архитекти

Архитектите като че ли са най-облагодетелствани и най-бързо и лесно може да навлезнат в програмата. Заради 3D средата и обектно ориентираното проектиране, архитектите получават от Ревит един отличен общ поглед, бързи корекции, автоматични количествени сметки, фасади, разрези и визуализации, ако искат да впечатлят клиентите си. Това дори са само една малка част от предимствата.

 Строителни инженери – конструктори

Конструкторите имат възможност да създават бързи изчислителни модели и да използват двупосочна връзка със софтуер за анализ като Robot Structural Analysis. Взаимната работа в един модел с архитектите дава веднага обратна информация как и къде архитектът е направил промяна и как това рефлектира върху конструкцията. Има множество специализирани инструменти за конструктори, за които може да навлезем в детайли в някоя от следващите статии.

Строителни инженери – ВиК и ОВК

Тук взаимната работа влиза в сила и координирането на отвори и местоположение на инсталациите като че ли е едно от големите предимства. Няма как архитектът или инженерът да не съобразят огромен отвор, който се налага от въздуховод на ОВК например. Когато всички специалности работят в един модел (естествено, при добра координация на проекта), възможността за грешки и от там допълнителни разходи при строителството намаляват сериозно.

Ел. иженери

Електроинженерите също имат инструменти за Ревит, за да може наистина всички специалности да подадат своите данни в единен модел, който да служи за целият процес на проекта – от идеята, през проектирането и изпълнението до експлоатацията.

С какво Revit и съдаването на единен модел, помaга на проектантите?

1.Организирана работа в екип и по-малко допуснати грешки

Всички специалности от проектантския екип имат свой модул с инструменти.

Използва се така наречения BIM или строително информационно моделиране.

С помощта на BIM се създава и координира цялата информация към един проект. Всеки отделен специалист създава модел съдържащ информацията към съответната част и след това всички модели могат да се обединят.

Това дава възможността за предварително изследване на потенциални грешки и улеснява значително координацията между отделните специалности. Този тип технология повишава значително точността при работа и намалява значително грешките.

2.Точни количествени сметки.

Дава се възможност и за много точни количествени сметки, при правилно построен модел. Работата по създаването на самия проект също е улеснена, като всяка промяна някъде по проекта автоматично се отразява във всички свързани изгледи и не е нужно да се преминава през различните чертежи  и да се актуализират промените една по една ръчно.

3.Висока производителност.

Използването на такъв тип софтуер значително увеличава производителността на проектанските екипи в сравнение с изпозлването на стандартни CAD софтуери, като AutoCAD например. Екипите могат да се възползват и от възможността за едновременна работа на няколко човека по един и същ модел (файл) по едно и също време.

В софтуера има вградена такава функционалност, която допълнително позволява увеличаването на производителността. Това може да бъде реализирано чрез използването на локални мрежи, когато става дума за работа от един офис. Но има и услуга предлагана от Autodesk, която позволява споделена работа  на екипи, които се намират на различни места по земното кълбо. Чрез изпозване на онлайн сървър може да споделяте работата си по даден модел (файл) с ваши колеги от целия свят.

4.Последователност на проектирането и параметричност между отделните елементи.

Създаването на модел в средата на Autodesk Revit се доближава много до същинския процес на строителство. Работи се с отделни елементи като – стени, прозорци и врати. Всички елементи са параметрични, което дава възможност за лесната им редакция и прави модела адаптивен към промени.

Всички елементи са в постоянна взаимовръзка помежду си и промяната в размера на един прозорец например, автоматично променя размера на отвора в стената в която е поставен. За изобразяването на отделните елементи се създават изгледи – подови планове, фасади и разрези в които всеки елемент има своето графично представяне чрез линии, щриховки и други. По същността си обаче това е тримерен елемент, а не просто съчетание на двумерни елементи като линии и щриховки.

Разбира се, съществува и широк набор от инструменти, които позволяват добавянето на двумерни елементи във всеки изглед като текстове, допълнителни линии и дименсии. Към модела могат да бъдат създавани и таблици, а не само изгледи като подови планове и фасади. Таблиците към модела могат да послужат за анализиране на неговите елементи, за създаване на спецификации и количествени сметки.

5.Пестене на време и нерви при ревизиране на проектите.

При създаването на проект използвайки подобен софтуер е необходимо да се инвестира малко повече време в първоначалния етап от създаването на проекта. При първоначалното добавяне на определени типове елементи и организиране на работната среда.

След това обаче времето за завършване на проекта, за детайлирането е значително по-малко. Времето за отразяване на промени в процеса на проектиране също намалява драстично.

6.Какво трябва да знаем преди първата си крачка, в използването на Revit?

За да се премине от конвенционален CAD софтуер към подобен софтуер като Autodesk Revit, който дава възможност за използване на BIM технология, е важно да се отдели нужното време. Преходът не може да стане незабавно, като всеки трябва да е наясно с инвестицията от време която трябва да направи. След това обаче тази инвестиция се оказва оправдана и се възвръща многократно.

В последните версии значително се увеличи производителността на софтуера и бързината при работа. Все още има определени функционалности, които носят определени ограничения и не са до там интуитивни.

Autodesk обаче се отнася с внимание към препоръките и нуждите на хората, които използват техния продукт. Дори съществува страница на която можете да направите предложения за нововъведения в софтуера и да видите какви промени са планирани за следващите версии.

Някои от по-интересните промени достъпни в последната версия Revit 2017, включват:

 • Глобални параметри (достъпни и при R2 ъпдейт на Revit 2016);
 • Нов алгоритъм при рендериране;
 • Възможност за редакция на модела, дори от перспективни изгледи;
 • Дълбочина на изгледа, което кара обектите в дълбочина да изсветляват, при фасада или разрез, което да даде допълнителен щрих към вашата презентация;
 • Подобрена работа на инструмента за създаване на парапети;
 • Подобрен текстов редактор-допълнителни възможности за редакция и оформяне при поставяне на текстове;
 • Подобрения при работа с армировки;
 • Специални съединения за стоманени елементи;
 • и множество други допълнителния и подобрения.

Технологиите непрестанно се развиват.

Световните тенденции показват, че BIM технологията се налага и множество страни по света дори променят нормативната си уредба, като налагат използването на такъв тип технология със закон, както във Великобритания например. Autodesk Revit е един от водещите софтуери използващ тази технология.

Моментът е много подходящ да се премине на проектиране използващо подобен софтуер, защото все още той не се е наложил до такава степен като конвенционалните CAD софтуери. Много скоро това ще стане и тогава вече ще е късно тепърва да се инвестира време в преминаване на нов тип софтуер.

Ето как да научим Revit

В „Аула“ вече предлагаме подробен двумесечен курс от 8 модула.

Съвместно с арх. Петър Пенчев проектирахме курс, който да ви въведе в BIM и Ревит. Той ще води този курс в Аула, който ще ви даде летящ старт в технологията, независимо каква специалност сте.

Повече информация за курса може да видете тук.

4 thoughts to “Autodesk Revit. Ето как ще проектираме в бъдещето.”

 1. Благодаря ви,
  До сега съм работил с ACAD2000. Опитах се да инсталирам 2004, но регистрацията беше невъзможна. Когато инсталирах SolidW, ползвах и AUTOCAD2000 и не съм търсил по нова версия. Сега съм с windows 10. Нямам нито acad, нито sw. Не мога да инсталирам нищо.
  Хареса ми задаването на размерите чрез уравнения в SW. Кое от двете е по подходящо за чертане и моделиране на машини елементи?

  1. Здравей,

   Препоръката ми е ако имаш възможност да ползваш значително по-нови продукти от избороените по-горе. Определено версиите след 2004 на ACAD имат значително подобрение и много нови инструменти които пестят така ценното ни време, същото важи и за по-новите версии на Solidworks. Колкото до затруднението ти да инсталираш AutoCAD 2004 върху Windows 10 мисля че е това което се случва е доста нормално, само за уточнение от AutoDESK подържат мисля версиите след 2013 за Windows 10, представи си вече 2004.

 2. Здрасти, има ли модул за геодезия както в civil3 или ние ще си останем със него и ще експорваме BIM модели?

 3. Кога ще има курс по REVIT STRUCTURE? От доста време има курс по REVIT ARCHITECTURE (който преминах). Благодаря.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *