Проведох този уебинар “на живо” пред група хора, които не са били на мой курс.

Сега предлагам запис от уебинара (един час и двадесет минути) само на ВИП групата.

Темите от уебинара са дискутирани до голяма степен в курсовете AutoCAD Формула. Въпреки видеото подолу е едно много добро обобщение на курсовете и е много полезно да се прегледа за припомняне на най-важните и най-полезните неща.