Е-Книга "Тайната на управлението на чертежи чрез SheetSet"

Безплатни 20 урока
регистрирай се и научи

Ако сте вече потребител - Регистриран съм

Въпроси и отговори

 • Как да преномерирам чертежите когато имам следния тип номерация?

  Никола Милчев Стамболиев:

  В „Управлението на един проект с AutoCAD“ на стр. 5, първи булет на същата страница Сте написали, че с Sheet Set Manager-а трябва „да коригирам името на обекта, заглавието на чертежите и да ги преномерирам на едно място без необходимост от отваряне на всички чертежи един по един“, а към края Пишете че „Sheet Set Manager може всичко това“. Лично мен много ме вълнува въпроса с преномерацията и ще задам въпрос давайки следния пример: имам чертеж с 20 чертожни листа, като номерацията върви във всяка антетка на всеки чертожен лист както следва 1/20, 2/20,...,20/20. В процеса на работа обаче два от чертожните листа отпадат, и номерацията съответно се прменя и става 1/18, 2/18,...,20/18. Как чрез Sheet Set Manager - а да направя преномерацията от едно място без да отварям всеки един чертожен лист?
  Книгата е много полезна и ми помогна да видя управлението на проектите в една нова светлина.

  Иван Цукев:

  Отваря се Sheet Set Manager, без да се отварят чертежите.

  Кликва се с десни бутон на мишката върху име на чертеж от Sheet Set и се избира Rename & Renumber. От там се сменя номерацията. Удобно е да се използват и бутоните Previous и Next, за да се навигира напред/назад из чертежите.

  Като сменим номерацията и/или имената от тук, те ще се появят в антетката в чертежа, без да сме го отваряли.

  Елена Узунова:

  Здравейте, Въпросът ми е подобен като на Никола. Възможно ли е при промяна в антетката на един layout автоматично, тя да се отрази в другите layout-и? Предварително благодаря

 • Краси Кръстев:

  Здравей, Иван.

  Най-вероятно трябва да избереш Attached PDF (снимка 1 позиция 2) от падащото меню (снимка 1 позиция 1)

  Снимка_1